ZEHRÜ’r-RUBÂ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZEHRÜ’r-RUBÂ

زهر الربى
bk. es-SÜNEN
Nesâî’nin (ö. 303/915) Kütüb-i Sitte’ye dahil olan eseri.

bk. SÜYÛTÎ
Tefsir, hadis, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER