ZERDÜŞTÎLİK - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZERDÜŞTÎLİK

bk. MECÛSÎLİK
Zerdüştîliğin eski İran inanç ve gelenekleriyle karışmasından oluşan din.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER