ZİKREVEYH el-KIRMITÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ZİKREVEYH el-KIRMITÎ

زكرويه القرمطي
bk. KARMATÎLER
Aşırı Şiî İsmâiliyye mezhebine mensup bir zümre.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER