ZİNA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ZİNA ile İLİŞKİLİ MADDELER

الزنى
FUHUŞ
Evlilik dışı cinsel ilişkiler; din ve ahlâk ölçülerine uymayan her türlü aşırılık.
İFFET
İnsanın bedenî ve maddî hazlara aşırı düşkünlükten korunmasını sağlayan erdem için kullanılan ahlâk terimi.
KAZF
İffetli bir kimseye zina iftirasında bulunma anlamında fıkıh terimi.
İHSAN
Zina suçunda recm, zina iftirasında had cezasının uygulanabilmesi için ilgili tarafta aranan niteliği ifade eden fıkıh terimi.
LİÂN
Kadının, kendisini zina ile itham eden kocasıyla yeminleşmesini ifade eden bir fıkıh terimi.
LİVÂTA
Erkekler arasındaki eşcinsel ilişki.
SİHÂK
Kadınlar arasındaki eşcinsel ilişki.
CİMÂ
Kadın ve erkek arasında cinsî münasebeti ifade eden fıkıh terimi.
ŞEHVET
Bir şeye karşı duyulan şiddetli arzu, tutku, nefsin arzu gücü, cinsel ihtiyacın uyardığı istek.
NESEP
Soy bağı anlamında fıkıh terimi.
IRZ
İnsanın mânevî kişiliğini, haysiyet, şeref ve saygınlığını ifade eden bir terim.
KEBÎRE
Büyük günah.
İSTİMNÂ
Cinsel ilişki dışında bir yolla tatmin olmayı ifade eden terim.
HAD
Kur’an ve Sünnet’te belirlenmiş, kısas ve diyet dışındaki cezaî müeyyideleri ifade eden fıkıh terimi.
ÖLÜM CEZASI
İFK HADİSESİ
Hz. Âişe’ye zina iftirası atılması olayı.
ON EMİR
Hz. Mûsâ’ya Sînâ’da taş tabletler üzerine yazılı olarak verilen ilk ilâhî emirler.
SÜRGÜN
CİNSİYET
Canlılarda erkekle dişiyi birbirinden ayıran ve türün devamı için bunların birbirini tamamlamasını sağlayan özelliklerin bütünü.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER