ABAZA ŞEYHİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABAZA ŞEYHİ

Müellif:
ABAZA ŞEYHİ
Müellif: MUSTAFA KARA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 17.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abaza-seyhi
MUSTAFA KARA, "ABAZA ŞEYHİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abaza-seyhi (17.07.2024).
Kopyalama metni

Kayseri’de doğdu. Medrese tahsilinden sonra Bayramiyye tarikatına intisap etti. Kayseri’de Hoca Vatan Zâviyesi’nde irşadla meşgul oldu. Abaza Paşa isyan edip Erzurum’dan Kayseri’ye geldiği zaman ona yardımcı oldu. Her işinde kendisine akıl hocalığı yaptığı için “Abaza Şeyhi” diye şöhret kazandı. Abaza Paşa’nın ölümünden sonra İstanbul’a geldi. Saraya nüfuz edip IV. Murad’ın yakınları arasına girmeyi başardı. Kendisine Üsküdar’da bir konak verildi. Özellikle padişahın gördüğü rüyaları tâbir ederek onun tavır ve hareketlerini etkilemeye çalıştı. Padişahı, “Yeniçeri taifesinden sizin vücudunuza zarar görünür” diyerek yeniçeriler aleyhine kışkırtmaya kalkışınca idam edildi. Kabri Üsküdar’da Mihrimah Sultan Medresesi’nin yanındadır.


BİBLİYOGRAFYA

Naîmâ, Târih, İstanbul 1259, I, 170.

, III/1, s. 167.

Efdalüddin, “Abaza Şeyhi”, , II, 59-60.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 12 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER