ABBAS b. UBÂDE - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABBAS b. UBÂDE

عباس بن عبادة
Müellif:
ABBAS b. UBÂDE
Müellif: NEVZAT AŞIK
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 04.07.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abbas-b-ubade
NEVZAT AŞIK, "ABBAS b. UBÂDE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abbas-b-ubade (04.07.2022).
Kopyalama metni

Hz. Peygamber’e birinci Akabe’de biat eden on iki Medineli’den biridir. İkinci Akabe’de de bulundu ve Hazrecliler’e hitaben bir konuşma yaparak Resûlullah’a biat etmenin, her ne pahasına olursa olsun onu düşmanlarına karşı savunmak mânasına geldiğini, bunu yapamayacaklarsa biat etmemeleri gerektiğini onlara hatırlattı. Biattan sonra Medine’ye dönmedi, Hz. Peygamber’le birlikte Mekke’de kaldı. Peygamber’den kısa bir süre önce hicret etti. Bu sebeple “Medineli muhacir” diye anıldı. Hicretten sonra muhacirlerden Osman b. Maz‘ûn ile kardeş ilân edildi.

Bedir Gazvesi’ne iştirak etmeyen Abbas b. Ubâde, Uhud Gazvesi’ne katılmıştı. Bu gazvede İslâm ordusu bozguna uğradığı sırada, dağılan orduyu tesirli konuşması ile toplamaya çalıştı. Miğferini ve zırhını çıkarıp, “Eğer peygamberimize bir şey olur da biz sağ kalırsak, rabbimize karşı ileriye süreceğimiz hiçbir mazeretimiz yoktur!” diyerek düşman saflarına daldı ve sonunda şehid düştü.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 237, 258, 303.

, II, 432, 446, 448, 464, 494.

, I, 220, 223, 226.

, III, 163-164.

, III, 630-631.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 29 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER