ABDAL KÖPRÜSÜ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDAL KÖPRÜSÜ

Müellif:
ABDAL KÖPRÜSÜ
Müellif: SEMAVİ EYİCE
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 19.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdal-koprusu
SEMAVİ EYİCE, "ABDAL KÖPRÜSÜ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdal-koprusu (19.07.2024).
Kopyalama metni

Acemler Köprüsü adıyla da bilinmektedir. Üstünde inşa kitâbesi bulunmamakla birlikte, Bursa Orhan Kütüphanesi’nde 1016 numarayla kayıtlı el yazması bir mecmuadaki nottan (bk. Kâzım Baykal, Bursa’da Tarihî Köprüler, s. 11) öğrenildiğine göre, 1088 (1677) yılında Niyâzî-i Mısrî’nin müridlerinden Abdal Çelebi adında bir tüccar tarafından yaptırılmıştır. Aslında on iki gözlü iken iki ucunun toprağa gömülmesi sonunda sadece beş altı gözü açıkta kalmıştır. Küfeki taşından inşa edilmiş, sivri kemerli, 70 m. uzunluk ve 4,80 m. genişliğindeki köprünün en yüksek olan orta kısmında, dışarı taşkın konsollara oturan bir kitâbe köşkü ile aynı taştan yontulmuş korkulukları vardır.


BİBLİYOGRAFYA

Kâzım Baykal, Bursa’da Tarihî Köprüler, Bursa 1967, s. 11-15.

Cevdet Çulpan, Türk Taş Köprüleri, Ankara 1975, s. 174.

Gülgün Tunç, Taş Köprülerimiz, Ankara 1978, s. 11.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 62-63 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER