ABDÜLHAK MOLLA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ABDÜLHAK MOLLA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hekimbaşılığını yaptığı, yakın çevresinde yer aldığı ve musahibi olduğu padişah
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Hekimbaşılığını yaptığı, yalısında misafir ettiği padişah
ABDÜLMECİD
Osmanlı padişahı (1839-1861).
Oğlu
HAYRULLAH EFENDİ
Reîsületıbbâ, devlet adamı, eğitimci, edip ve tarihçi.
Ağabeyi ve selefi
BEHCET MUSTAFA EFENDİ
III. Selim ve II. Mahmud devri hekimbaşılarından, şair, tabip.
Kardeşi
HIZIR İLYAS
Târîh-i Enderûn adlı eseriyle tanınan Osmanlı tarihçisi ve kadısı.
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
Yaptığı görev
HEKİMBAŞI
İslâm devletlerinde sarayın ve ülkenin sağlık işlerinden sorumlu hekimler için kullanılan bir unvan.
Meslek hayatına ilk başladığı yer
SARÂY-ı ATÎK-i ÂMİRE
İstanbul’da inşa edilen ilk Osmanlı sarayı.
Defnedildiği hazîre
MAHMUD II TÜRBESİ, SEBİLİ, ÇEŞMESİ ve HAZÎRESİ
Divanyolu üzerinde XIX. yüzyıla ait mezar külliyesi.
Nâzırı olduğu mektep
MEKTEB-i TIBBİYYE
Modern tıp eğitiminin verilmesi amacıyla 1827’de İstanbul’da kurulan askerî mektep.
Teşkilâtını geliştirip yaygınlaştırdığı uygulama
KARANTİNA
Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için insan veya hayvanların belli bir yerde gözetim altında tutulması.
Târîh-i Livâ adlı eserini neşreden kişi
KOÇU, Reşat Ekrem
Osmanlı kültür ve medeniyetine dair çalışmalarıyla tanınan tarihçi, yazar.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER