ABDULLAH AĞA, Şehlevendim - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH AĞA, Şehlevendim

Müellif:
ABDULLAH AĞA, Şehlevendim
Müellif: NURİ ÖZCAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 22.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-aga-sehlevendim
NURİ ÖZCAN, "ABDULLAH AĞA, Şehlevendim", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-aga-sehlevendim (22.04.2024).
Kopyalama metni

Güzel bir yüze sahip olmasından dolayı Şehlevendim lakabı ile şöhret bulmuş, ayrıca Şehlâ Hâfız ve Hâfız Abdullah Ağa lakapları ile de tanınmıştır. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. III. Selim zamanında (1789-1807) çocuk denecek yaşta saraya alındı. Mûsikiyle ilgili temel bilgileri Enderun’da öğrendi. Kısa zamanda sesinin güzelliği ile dikkati çekti. Önce hânendeler, daha sonra da musâhib-i şehriyârîler arasına alındı ve bu görevleri II. Mahmud zamanında da (1808-1839) devam etti.

Günümüze ulaşan eserlerinden, devrinin önde gelen bestekârları arasında yer aldığı anlaşılmaktadır. Eserleri içinde, III. Selim ve onun hânendebaşısı Küçük Mehmed Ağa ile birlikte bestelediği nevâ-bûselik faslı en önemlilerindendir. S. Nüzhet Ergun’un, Antoloji’sinde güftesini verdiği ilâhiden başka dinî eserine rastlanmayan Abdullah Ağa’nın günümüze yirmi dokuz sözlü eseri ulaşmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

Hızır İlyas, Târîh-i Enderûn, İstanbul 1276, s. 18.

Tayyarzâde, Târih, İstanbul 1293, III, 78.

, II, 32, 37; V, 378-379.

Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Musikisi Antoloji, İstanbul 1942, I, 394.

Türk Musikisi Klasiklerinden Neva Buselik Faslı (İstanbul Belediye Konservatuvarı neşriyatı), İstanbul 1954, s. 132-133, 135-138.

Tarık Kip, TRT Türk Sanat Müziği Sözlü Eserler Repertuarı, Ankara 1979, s. 56, 116, 126, 164, 170, 255, 257, 266.

R. Ekrem Koçu, “Abdullah Ağa”, , I, 32-33.

, I, 2.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 80 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER