ABDULLAH b. SÜHEYL - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH b. SÜHEYL

عبد الله بن سهيل
ABDULLAH b. SÜHEYL
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 21.09.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-suheyl
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "ABDULLAH b. SÜHEYL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-suheyl (21.09.2023).
Kopyalama metni

Meşhur Ebû Cendel’in ağabeyidir. Müslüman olduktan sonra ikinci Habeşistan Hicreti’ne katıldı. Habeşistan dönüşü, babası Süheyl’in dininden dönmesi için baskı yapması üzerine İslâmiyet’ten dönmüş gibi davrandı. Bedir Savaşı’na müşriklerin tarafında babasıyla birlikte katıldı, fakat savaş başlamadan önce bir fırsatını bularak müslümanların safına geçti.

Bedir’den itibaren Hz. Peygamber’le birlikte bütün savaşlara katıldı; Hudeybiye Antlaşması şahitlerinden oldu. Mekke fethinde babası için Hz. Peygamber’den eman aldı, böylece onun müslüman olmasına vesile oldu. Yemâme’de yalancı peygamber Müseylime ile yapılan savaşta otuz sekiz yaşında iken şehid oldu.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 207.

, I, 106-107, 341.

, I, 329, 368; III, 319.

, III, 406.

, III, 271.

, I, 193-194.

, II, 322-323.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 136 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER