ABDÜLMÜN‘İM el-ÂMİLÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLMÜN‘İM el-ÂMİLÎ

عبد المنعم العاملي
Müellif:
ABDÜLMÜN‘İM el-ÂMİLÎ
Müellif: SADETTİN ÖKTEN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 02.03.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulmunim-el-amili
SADETTİN ÖKTEN, "ABDÜLMÜN‘İM el-ÂMİLÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulmunim-el-amili (02.03.2024).
Kopyalama metni

Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Hakkındaki bilgilerin tamamı, bugüne intikal eden tek kitabından elde edilmiştir. Bu kitap, 970’te (1562-63) Farsça olarak kaleme aldığı, bugün yalnız bir yazma nüshası bulunan (British Museum P., Add. 7702), fakat ilk sayfası kaybolduğu için adı bilinmeyen bir eserdir ve ilim âleminde Kitâb-ı Taʿlîm-i Âlât-ı Zîc olarak tanınmaktadır. Âmilî bu eserde, Safevî Hükümdarı Şah Tahmasb’ın (1524-1576) İsfahan’da sarayının bir salonunda kurdurmak istediği rasathâne için hazırladığı planlar ve bu rasathânede kullanılacak aletler hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Kitapta bundan başka İskenderiye, Merâga ve Semerkant rasathâneleriyle buralarda kullanılan aletler hakkında da bilgiler bulunmaktadır. Bugün, Âmilî’nin hazırladığı planların mükemmel olduğu görülmekte, ancak bu rasathâne projesinin gerçekleştirilmediği de bilinmektedir. O, eserinde ayrıca elde mevcut zîc cetvellerinin, otuz yıl süreceğini hesapladığı gözlemlerden sonra yeniden düzenlenmeleri gerektiği görüşünü de ileri sürmüştür.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 192.

Aydın Sayılı, The Observatory in Islam, Ankara 1960, s. 288-289.

, II/1, s. 85.

D. Pingree, “ʿAbd-al-Monʿem ʿĀmelī”, , I, 130.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 276 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER