SADETTİN ÖKTEN - TDV İslâm Ansiklopedisi

SADETTİN ÖKTEN

Müellif toplam 15 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Bilim Tarihi, İslam Sanatları, İslam Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDURRAHMAN el-HÂZİNÎ
XII. yüzyılda İran’da yaşamış astronom, mekanikçi ve ilmî alet yapıcısı.
ABDÜLMÜN‘İM el-ÂMİLÎ
XVI. yüzyılda İran’da yaşayan bir astronomi bilgini.
AHMED b. MUHAMMED en-NİHÂVENDÎ
VIII. yüzyılın ikinci yarısıyla IX. yüzyılın ilk yarısında yaşayan bir astronom ve matematikçi.
BELIAEV, Victor Mikhailovich
Sovyetler Birliği’nde yaşayan Türkler’in mûsikileri üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınan Rus âlimi.
CEVBERÎ
Simya ve diğer gizli ilimlere dair çalışmalarıyla tanınan İslâm âlimi.
CEZERÎ, İsmâil b. Rezzâz
Mekanik alanında eser veren bir İslâm bilgini.
CİLDEKÎ
XIV. yüzyılda yaşayan Türk asıllı simyacı.
ÇAĞMÎNÎ
Astronomi ve matematik bilgini, hekim.
DIMAŞKĪ, Şeyhürrabve
İslâm kozmografya ve coğrafya âlimi.
FARMER, Henry George
Şark mûsikisi üzerine yaptığı araştırmalarla tanınan İngiliz müzikologu ve orkestra şefi.
İBNÜ’l-A‘LEM
XIII. yüzyıla kadar önemini koruyan ez-Zîcü’l-ʿAḍudî’nin sahibi astronomi âlimi.
İBNÜ’d-DÂYE
III (IX) ve IV. (X.) yüzyıllarda yaşayan baba-oğul iki âlim.
İBNÜ’l-MECDÎ
Astronomi âlimi.
İBNÜ’s-SEMH
Matematik ve astronomi âlimi.
KÂŞÎ
Uluğ Bey’in ilmî çevresine mensup matematikçi ve astronom.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER