ABDÜLUZZÂ (Benî Abdüluzzâ) - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLUZZÂ (Benî Abdüluzzâ)

بنو عبد العزى
Müellif:
ABDÜLUZZÂ (Benî Abdüluzzâ)
Müellif: AHMET ÖNKAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 28.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abduluzza-beni-abduluzza
AHMET ÖNKAL, "ABDÜLUZZÂ (Benî Abdüluzzâ)", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abduluzza-beni-abduluzza (28.02.2024).
Kopyalama metni

Adını Hz. Peygamber’in atalarından Kusay b. Kilâb’ın dört oğlundan biri olan Abdüluzzâ’dan alan kabile, onun Esed adlı oğlunun soyundan teşekkül etmiştir. Bu kabileye mensup bazı şahıslar gerek Câhiliye döneminin, gerekse İslâmî devrin önemli simaları arasında yer almışlardır. Bunlardan bazılarının adları şöyledir: Huveylid b. Esed, Varaka b. Nevfel, Hz. Hatice, Zübeyr b. Avvâm, Abdullah b. Zübeyr, Osman b. Huveyris, Hakîm b. Hizâm. Abdüluzzâ kabilesi mensupları IV. (X.) yüzyıla kadar Hicaz yöresinde varlıklarını sürdürmüşlerdir.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 205-250.

, s. 32-33.

, s. 117-125.

, II, 327-328.

Kalkaşendî, Nihâyetü’l-ereb, Beyrut 1405/1984, s. 306-307.

Kehhâle, Muʿcemü ḳabâʾili’l-ʿArab, Beyrut 1982, II, 725.

, IV, 11-12.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 276 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER