ABDURRAHMAN b. HÂLİD b. VELÎD - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDURRAHMAN b. HÂLİD b. VELÎD

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد
Müellif:
ABDURRAHMAN b. HÂLİD b. VELÎD
Müellif: MUSTAFA FAYDA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 21.09.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-b-halid-b-velid
MUSTAFA FAYDA, "ABDURRAHMAN b. HÂLİD b. VELÎD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-b-halid-b-velid (21.09.2020).
Kopyalama metni
Küçük yaşta Hz. Peygamber’i gören sahâbîlerdendir. On sekiz yaşında iken Yermük Savaşı’na katıldı ve 30-40 kişilik bir süvari birliğinin başında büyük başarı kazandı. Hz. Ömer ve Osman döneminde, Suriye Valisi Muâviye tarafından Bizans’a karşı düzenlenen seferde İslâm ordusuna kumanda etti. Bu savaşlardaki başarısından dolayı Suriye’de büyük bir şöhrete ulaştı ve Muâviye’ye bağlı kalarak Humus valiliği yaptı. Sıffîn Savaşı’nda onun safında yer alan Abdurrahman, 664 ve 665 yıllarında, Bizans’a karşı Anadolu içlerine kış seferleri düzenlemekle görevlendirildi. Oğlu Yezîd’i veliaht tayin eden Muâviye’nin, hilâfet meselesinde oğluna rakip olmasından korktuğu ve şöhretinden çekindiği için, Humus haracı karşılığında Abdurrahman’ı İbn Usâl adlı bir hıristiyan doktora zehirlettiği rivayet edilir.

BİBLİYOGRAFYA
Halîfe b. Hayyât, et-Târîḫ (nşr. Süheyl Zekkâr), Dımaşk 1967-68, s. 198, 222, 240, 241; a.mlf., eṭ-Ṭabaḳāt (nşr. Süheyl Zekkâr), Dımaşk 1966-67, II, 612, 798; Fesevî, Kitâbü’l-maʿrife ve’t-târîḫ (nşr. Ekrem Ziyâ el-Ömerî), Bağdad 1974-76, III, 319; Belâzürî, Ensâbü’l-eşrâf, IV/1 (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1979, s. 104, 109, 283, 532; Taberî, Târîḫ (nşr. M. J. de Goeje), Leiden 1879-1901, I, 2093, 2913-2914, 2921, 2927-2928, 3057, 3272, 3302, 3338, 3360; II, 67, 81, 82-83; , II, 829-830; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe, Kahire 1285-87, III, 289; İbn Hacer, el-İṣâbe (nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî), Kahire 1390-92/1970-72, V, 33-35; H. Lammens, “Abdurrahman”, İA, I, 48-49; H. A. R. Gibb, “ʿAbd al-Rahmān b. K̲h̲ālid”, EI2 (İng.), I, 85.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul'da basılan 1. cildinde, 162-163 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER