ABDURRAHMAN b. HÂLİD b. VELÎD - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDURRAHMAN b. HÂLİD b. VELÎD

عبد الرحمن بن خالد بن الوليد
Müellif:
ABDURRAHMAN b. HÂLİD b. VELÎD
Müellif: MUSTAFA FAYDA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 13.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-b-halid-b-velid
MUSTAFA FAYDA, "ABDURRAHMAN b. HÂLİD b. VELÎD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-b-halid-b-velid (13.06.2024).
Kopyalama metni

Küçük yaşta Hz. Peygamber’i gören sahâbîlerdendir. On sekiz yaşında iken Yermük Savaşı’na katıldı ve 30-40 kişilik bir süvari birliğinin başında büyük başarı kazandı. Hz. Ömer ve Osman döneminde, Suriye Valisi Muâviye tarafından Bizans’a karşı düzenlenen seferde İslâm ordusuna kumanda etti. Bu savaşlardaki başarısından dolayı Suriye’de büyük bir şöhrete ulaştı ve Muâviye’ye bağlı kalarak Humus valiliği yaptı. Sıffîn Savaşı’nda onun safında yer alan Abdurrahman, 664 ve 665 yıllarında, Bizans’a karşı Anadolu içlerine kış seferleri düzenlemekle görevlendirildi. Oğlu Yezîd’i veliaht tayin eden Muâviye’nin, hilâfet meselesinde oğluna rakip olmasından korktuğu ve şöhretinden çekindiği için, Humus haracı karşılığında Abdurrahman’ı İbn Usâl adlı bir hıristiyan doktora zehirlettiği rivayet edilir.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 198, 222, 240, 241.

a.mlf., eṭ-Ṭabaḳāt (Zekkâr), II, 612, 798.

, III, 319.

, IV/1, s. 104, 109, 283, 532.

, I, 2093, 2913-2914, 2921, 2927-2928, 3057, 3272, 3302, 3338, 3360; II, 67, 81, 82-83.

, II, 829-830.

, III, 289.

, V, 33-35.

H. Lammens, “Abdurrahman”, , I, 48-49.

H. A. R. Gibb, “ʿAbd al-Rahmān b. K̲h̲ālid”, , I, 85.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 162-163 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER