ABDURRAHMAN EFENDİ, Çinicizâde - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDURRAHMAN EFENDİ, Çinicizâde

Müellif:
ABDURRAHMAN EFENDİ, Çinicizâde
Müellif: MUHİTTİN SERİN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 14.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-efendi-cinicizade
MUHİTTİN SERİN, "ABDURRAHMAN EFENDİ, Çinicizâde", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-efendi-cinicizade (14.04.2024).
Kopyalama metni

İstanbulludur. Sülüs-nesih yazılarını Ramazan Efendi’den öğrenerek icâzet aldı. Gubârî hattıyla yazmayı daha çok severdi. Yüz mushaf-ı şerif yazdı. Eserlerinin çoğu Baruthaneli Abdullah tarafından tezhip edilmiştir. Hattat Hâfız Osman’ın ihtiyarlığında, kalemlerini onun arzusuna uygun bir şekilde açar, düzeltirdi. Aynı zamanda, devrinin meşhur mûsikişinası ve padişah mevlidhanlarından olan sanatkârın bu yönü üzerinde mûsiki kaynaklarında yeterli bilgi yoktur. Hayatının son yirmi yılı III. Ahmed zamanında geçmiştir. Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nin karşısındaki Abdal Yâkub Tekkesi Şeyhi Üveys Dede Türbesi’nde gömülüdür.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 253.

, IV/2, s. 564.

Şevket Rado, Türk Hattatları, İstanbul, ts. (Yayın Matbaacılık), s. 102, 112, 131, 145.

R. Ekrem Koçu, “Abdürrahman Efendi”, , I, 158.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 160 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER