AÇIKBAŞ MAHMUD EFENDİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AÇIKBAŞ MAHMUD EFENDİ

AÇIKBAŞ MAHMUD EFENDİ
Müellif: HASAN KÂMİL YILMAZ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 08.12.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/acikbas-mahmud-efendi
HASAN KÂMİL YILMAZ, "AÇIKBAŞ MAHMUD EFENDİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/acikbas-mahmud-efendi (08.12.2023).
Kopyalama metni

Âmid’de (Diyarbakır) doğdu. Ahî Mahmud Efendi’nin oğlu, Nakşibendî şeyhlerinden Rûmiyye şeyhi diye meşhur Mahmud Efendi’nin yeğeni ve mürididir. İlim tahsili için Mısır’a gitti, sonra Bursa’ya gelip yerleşti. Bursa’da Ulucami ve Dâye Hatun camilerinde vaazlar verdi, talebe okuttu. Bilinmeyen bazı sebepler yüzünden halkın şikâyeti üzerine Bursa’dan sürgün edildi. 15 Rebîülâhir 1077’de (15 Ekim 1666) vefat etti ve Dâye Hatun Camii hazîresine defnedildi.

Resmî mahlasıyla Türkçe, Arapça ve Farsça şiirleri, Türkçe Güzîde adlı tecvide dair bir risâlesi ve Risâle-i Nûrbahşiyye adlı tasavvufî bir eseri vardır. Ayrıca Seyyid Mahmûd-ı Hemedânî’nin Evrâd-ı Fetḥiyye adlı Farsça eserini şerh ve tercüme ettiği kaynaklarda belirtilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

Şeyhî, Vekāyiu’l-fuzalâ, Beyazıt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 2361, I, vr. 281a.

, s. 154-159.

, IV, 319.

, I, 14.

, III, 189.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 332 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER