AĞAÇ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AĞAÇ ile İLİŞKİLİ MADDELER

AHŞAP
Güzel sanatların çeşitli alanlarında kullanılan bir malzeme.
BAHÇE
ABANOZ
Kerestesi genellikle siyah, siyaha yakın yeşil ve koyu kahverengi olan, ağır ve sert bir ağaç türü.
TÛBÂ
Cennetteki bir ağaçla ilişkilendirilen Kur’an terimi.
SİDRETÜ’l-MÜNTEHÂ
Hz. Peygamber’in, Mi‘rac gecesi yanında ilâhî sırlara mazhar olduğu ağaç.
ZAKKUM
Kur’an’a göre bir cehennem ağacı.
MUGĀRESE
Boş araziye fidan dikmek üzere kurulan emek-tarla ortaklığı mânasında fıkıh terimi.
MUKĀTAALI VAKIF
Yerin mülkiyetinin vakfa, bina ve ağaçların mülkiyetinin mutasarrıfa ait olduğu vakıf türü.
NAHİL
Özellikle saray düğünlerinde bal mumundan yapılarak gelinin veya sünnet çocuğunun önünde götürülen süslü ağaca verilen ad.
MÜŞECCER
Ağaç biçiminde düzenlenmiş bir nazım türü, kelimelerin ardarda eş anlamlılarıyla açıklandığı bir sözlük çeşidi.
AĞAÇ
Haftalık sanat, fikir ve edebiyat dergisi (Ankara 14 Mart 1936 - İstanbul 29 Ağustos 1936, 17 sayı).
HURMA
CENNET
Bütün dinî inanışlara göre müminlerin ölümden veya kıyametin kopmasından sonra sonsuz mutluluk içinde yaşayacakları yer.
BEY‘ATÜRRIDVÂN
Hicretin 6. yılında ashabın Hudeybiye’de Hz. Peygamber’le yaptıkları biat.
MENKUL
Bir yerden başka bir yere taşınabilen şey anlamında İslâm hukuku terimi.
MÜSÂKĀT
Ürünü paylaşma esasına dayanan bağ-bahçe ortakçılığı.
İHYÂ
Mevât arazinin mülkiyet veya kullanım hakkını kazanma amacıyla imar ve ıslah edilmesi anlamında İslâm hukuku terimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER