AĞIR AKSAK - TDV İslâm Ansiklopedisi

AĞIR AKSAK

AĞIR AKSAK
Müellif: CİNUÇEN TANRIKORUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 17.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/agir-aksak
CİNUÇEN TANRIKORUR, "AĞIR AKSAK", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/agir-aksak (17.06.2024).
Kopyalama metni

Dokuz zamanlı ve altı vuruşlu, dörtlük birimle yazılan bir küçük usuldür. Şematik gösterilişi şöyledir:


Daha çok aruzun remel bahrinden seçilmiş güftelerin bestelenmesinde kullanılan bu usul, mûsiki nazariyatı eserlerinde, aksak usulünün bir mertebe ağırı olarak ifade edilmektedir. Ağır aksak ile ölçülmüş eserler, usulün bir özelliği olarak bazı istisnalar dışında 2 veya 4 dörtlük, genellikle de 2,5 dörtlük, “sus”larla başlar. Aynı birimle yazılmış biraz yürükçesine de “orta aksak” denir. Çoğunlukla fasıl şarkılarında, ayrıca bazı ilâhi, türkü ve ağır oyun havalarında kullanılmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 38-42.

Hüseyin Sadeddin Arel, Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri, İstanbul 1968, s. 38.

, s. 42, 215.

Rauf Yektâ, “La Musique Turque”, , V, 3040-3041.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 468 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER