CİNUÇEN TANRIKORUR - TDV İslâm Ansiklopedisi

CİNUÇEN TANRIKORUR

1938-2000
Müellif toplam 20 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Sanatları
Müellifin özgeçmişi
İstanbul Fatih’te doğdu (1938). İtalyan Lisesi’nden (1956) ve Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) Yüksek Mimarlık Bölümü’nden (1965) mezun oldu. 1952 yılından itibaren Fatih, Aksaray, Cağaloğlu ve Üsküdar mûsiki cemiyetleri, üniversite korosu (1955-1956), İleri Türk Mûsikisi Konservatuvarı Derneği (1956) ve Mûsiki Kültür Derneği (1961-1962) gibi topluluklara devam ederek hem mûsiki bilgisini ve repertuvarını zenginleştirdi hem de iyi bir mûsiki çevresi edindi.

İmar ve İskân Bakanlığı Marmara Bölge Planlama Müdürlüğü’nde (1965-1966) ve aynı bakanlığın Mesken Genel Müdürlüğü Gecekondu Dairesi’nde memur olarak çalışırken aynı zamanda Ankara Radyosu’nda yetişmiş sanatçı statüsünde görev yaptı (1966-1971). Bakanlar Kurulu kararıyla Irak Millî Ses Eğitimi Akademisi teknik müdürü olarak Bağdat’ta bulundu (1971-1972). Haziran 1973’te Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği şube müdürlüğüne, 1977’de Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Müzik Dairesi Çocuk-Oyun ve Gençlik Yayınları uzmanlığına, ardından aynı kurumun Çoğaltma-Yayın-Arşiv Müdürlüğü uzmanlığına getirildi. Sözleşmeli öğretim görevlisi olarak Selçuk Üniversitesi’ne tayin edildi (1984) ve burada Eğitim Fakültesi’ne bağlı Müzik Eğitimi Bölümü’nü kurdu.

Mûsiki Kültür Derneği’nde (1961-1963), Türk Ocağı Ankara Türk Müziği Derneği’nde (1968-1970), Ankara Ziraat Fakültesi’nde (1969-1971), Ankara Türk Ev Kadınları Derneği’nde (Ankara Türk Kadınları Kültür Derneği) (1973-1976), Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Kompozisyon Bölümü’nde (1974-1975), Eskişehir İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi’nde, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü’nde (1986-1989) ve İstanbul’da Müjdat Gezen Sanat ve Kültür Vakfı’nda (1993-1995) dersler verdi.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kültür-Sanat-Bilim ödülleri yarışmasında (1970) Ud Metodu -I- ile birincilik ödülüne, Denizli Belediyesi tarafından düzenlenen Altın Horoz Güfte ve Beste Yarışması’nda (1973) büyük ödüle, Konya Turizm Derneği’nin tertiplediği Şarkı ve Saz Eserleri Yarışması’na (1977) katıldığı on dört şarkıyla Şevki Bey Ödülü’ne, aynı derneğin Mevlevî Âyini Beste Yarışması’nda (1979) bayatî-araban âyiniyle birincilik ödülüne lâyık görüldü. Bu âyin aynı zamanda, Paris’te Académie Internationale de Lutèce’in tertiplediği XIII. Uluslararası Sanat Yarışması’nda (1981) altın madalya ile ödüllendirildi. 1983’te Türkiye Yazarlar Birliği ve Töre dergisi tarafından müzik dalında yılın sanatçısı seçilen Tanrıkorur’a Selçuk Üniversitesi fahrî doktorluk unvanı verdi (1995).

Yurt içinde ve yurt dışında pek çok resital, konferans ve seminer verdi. Bu etkinlikler yurt içindeki birçok şehrin yanı sıra yurt dışında Fransa, Hollanda, Cezayir, Irak, Tayland, Belçika, İtalya, Almanya, İspanya, Suudi Arabistan, Fas, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri’nin de içinde bulunduğu yirmi üç ülkede gerçekleşti.

Ud virtüozu, besteci, ses sanatçısı, mûsiki hocası ve yazar olan Tanrıkorur, 28 Haziran 2000 tarihinde vefat etti ve Ümraniye Kocatepe Mezarlığı’na defnedildi.

Müzik Kimliğimiz Üzerine Düşünceler (İstanbul 1998), Biraz da Müzik (İstanbul 2001; Müzik, Kültür ve Dil adıyla ikinci baskı, İstanbul 2003), Sâz ü Söz Arasında Cinuçen Tanrıkorur’un Hatıraları (İstanbul 2003), Osmanlı Dönemi Türk Mûsikisi (İstanbul 2003) ve Türk Müzik Kimliği (İstanbul 2004) başlıca eserleridir.
Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2017
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ACEM
Türk mûsikisinde bir perde ve birleşik makamın adı.
ACEM-AŞİRAN
Türk mûsikisinde bir perde ve birleşik makamın adı.
ACEM-BÛSELİK
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
ACEM-KÜRDÎ
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
AĞIR AKSAK
Türk mûsikisi usullerinden.
AĞIR AKSAK SEMÂİ
Türk mûsikisi usullerinden.
AĞIR DÜYEK
Türk mûsikisi usullerinden.
AĞIR SEMÂİ
Türk mûsikisi formlarından.
AĞIR SENGİN SEMÂİ
Türk mûsikisi usullerinden.
AKSAK
Türk mûsikisi usullerinden.
AKSAK SEMÂİ
Türk mûsikisi usullerinden.
ALATURKA
Önceleri yalnız mûsikide, daha sonra başka alanlarda da kullanılan bir terim.
ALİ EFENDİ, Tanbûrî
Bestekâr ve tanbur icracısı.
ARABAN
Türk mûsikisinde bir makam.
ARAZBAR
Türk mûsikisinde birleşik bir makam.
ARAZBAR-BÛSELİK
Türk mûsikisinde birleşik bir makam.
ÂYİN / 3. Bölüm: MÛSİKİ
Dinler tarihi, tasavvuf ve Türk dinî mûsikisinde kullanılan bir terim.
ÂYİNHAN
Mevlevî âyininin icrası sırasında âyîn-i şerif okuyanlara verilen ad.
BAYATÎ
Türk mûsikisinde bir ana makam.
BAYATÎ-ARABAN
Türk mûsikisinde bir birleşik makam.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER