AĞIR AKSAK SEMÂİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AĞIR AKSAK SEMÂİ

AĞIR AKSAK SEMÂİ
Müellif: CİNUÇEN TANRIKORUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 21.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/agir-aksak-semai
CİNUÇEN TANRIKORUR, "AĞIR AKSAK SEMÂİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/agir-aksak-semai (21.02.2024).
Kopyalama metni

On zamanlı ve altı vuruşlu, dörtlük birimle yazılan bir küçük usuldür. Şematik gösterilişi şöyledir:


Çoğunlukla aruzun hezec, bazan da remel bahrinden seçilmiş güftelerin bestelenmesinde kullanılan bu usul, aksak semâi usulünün bir mertebe ağırı olarak ifade edilmektedir. Vezin gereği ikinci vuruşta mutlaka bir hece bulunması icap ettiğinden dolayı bu usulle ölçülen eserler genellikle ilk vuruşlarda sus veya “ah” sözü ile başlar. Daha çok ağır semâi formunda eserlerle şarkı ve ilâhilerde kullanılmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 77-78; II, 14, 16-17, 19.

Hüseyin Sadeddin Arel, Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri, İstanbul 1968, s. 40.

, s. 39.

Rauf Yektâ, “La Musique Turque”, , V, 3043.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 468 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER