AĞIR SENGİN SEMÂİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AĞIR SENGİN SEMÂİ

AĞIR SENGİN SEMÂİ
Müellif: CİNUÇEN TANRIKORUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 05.12.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/agir-sengin-semai
CİNUÇEN TANRIKORUR, "AĞIR SENGİN SEMÂİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/agir-sengin-semai (05.12.2023).
Kopyalama metni

Altı zamanlı ve sekiz vuruşlu, ikilik birimle yazılan bir küçük usuldür. Şematik gösterilişi şöyledir:


Daha çok aruzun hezec bahrinden seçilmiş güftelerin bestelendiği bu usul, bir mertebe yürüğü olan sengin semâi kadar fazla kullanılmamıştır. Daha çok ağır semâi ve şarkı formundaki eserlerde görülür.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 21, 23.

Hüseyin Sadeddin Arel, Türk Musikisi Nazariyatı Dersleri, İstanbul 1968, s. 35-36.

Rauf Yektâ, “La Musique Turque”, , V, 3032-3033.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 469 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER