AGRA - TDV İslâm Ansiklopedisi

AGRA

آگره
Müellif:
AGRA
Müellif: İDRİS BOSTAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: 17.12.2018
Erişim Tarihi: 18.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/agra
İDRİS BOSTAN, "AGRA", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/agra (18.07.2024).
Kopyalama metni

Yamuna nehrinin iki kıyısında kurulan şehir, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin 206 km. güneyindedir. XVI-XVII. yüzyıllarda önce Lûdîler döneminde Delhi Sultanlığı’nın, ardından Bâbürlü Devleti’nin başşehri olan Agra, bugün sadece Bâbürlü sanatının şaheserlerini barındırması sebebiyle tanınmaktadır. Önemli bir kısmı Hindular (% 80) ve müslümanlardan (% 15) oluşan Agra’nın nüfusu 1.585.704 (2011), aynı adı taşıyan bölgenin nüfusu ise dört buçuk milyon civarındadır. Bölgenin yüzölçümü 4041 km2’dir.

Agra’nın bulunduğu bölge, Sûrisana Devleti’nin bir kısmını teşkil ediyordu. İranlı şair Mes‘ûd-i Sa‘d-i Selmân’a (ö. 1121) göre Agra, Gazneli İbrâhim zamanında (1059-1099), Hint Valisi Mahmud Şah tarafından 1081’de Çavhanlar’dan alındı. Bu dönemde Agra’nın tuğladan yapılmış müstahkem bir kalesi bulunuyordu. Delhi Sultanı Alâeddin Şah zamanında Biyana eyaletine bağlandı. Stratejik önemi olan Agra, İskender-i Lûdî tarafından yeniden inşa edilerek (1495) hükümet merkezi oldu. Bugün kenar mahallelerinden biri hâlâ İskender adını taşımaktadır. Onun idaresi zamanında Agra’nın önemi giderek arttı; İslâm dünyasından birçok âlim, şair, hukukçu, sûfî ve sanatkâr gelerek buraya yerleşti. Böylece Agra kısa zamanda kültürel faaliyetlerin merkezi haline geldi. Son Lûdî Hükümdarı Sultan İbrâhim (1517-1526), Pânîpet Meydan Savaşı’nda Bâbürlü Devleti’nin kurucusu Bâbür’e yenilince şehir Bâbürlüler’in başşehri oldu (1526). Bu dönemde çok gelişen Agra, Ekber Şah’ın (1556-1605) saltanatı sırasında Yamuna nehrinin her iki tarafına doğru genişlemeye devam etti. Cihangir (1605-1627) ve Şah Cihan (1628-1658) dönemlerinde de önemini sürdürdü ve Bâbürlüler dönemi boyunca idarî ve askerî bir merkez oldu. XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Cât ve Maratalar idaresinde kalan şehir, 1803’te İngiltere’nin hâkimiyetine girdi. İngilizler’e karşı verilen istiklâl mücadelelerinde önemli rol oynayan Agra, Hindistan tarihinin çeşitli dönemlerinde siyasî önemini korudu.

Agra şehri, eski bir yerleşim noktasından başlayarak asırlar boyunca gelişigüzel ve tedrîcî olarak büyüdü. Bütün ana yollarının Yamuna nehrine ulaşması dışında şehir tamamen plansızdı. Evler, Yamuna nehrinin iki kıyısında yer aldığı halde asıl şehir nehrin batı kıyısında gelişti. Agra şehri, Ekber Şah zamanında en önde gelen ticaret, kültür, eğitim ve sanat merkezi idi. XVI. asrın sonlarında Agra’yı ziyaret eden Monserrate (1580) ve Ralph Fitch (1585) gibi seyyahlar, burayı kalabalık nüfuslu, muhteşem bir şehir olarak tasvir ederler. Bugün de kültür, ticaret ve sanayi merkezi olan şehirde 1927’de kurulan Agra Üniversitesi ve ona bağlı altı fakülte bulunmaktadır.

Agra’da Bâbürlüler dönemine ait dünyaca tanınmış sanat eserlerinin en muhteşem örnekleri bulunmaktadır. Bâbür’ün türbesi, Ekber Şah’ın Yamuna nehrinin sağ kıyısında inşa ettirdiği kale, Cihanârâ Begüm Camii ve Mescidi, Ekber Şah, Mirza Gıyâs Bey, Nurcihan Hatun türbeleri ile Tac Mahal bunlar arasında sayılabilir. Agra’nın en meşhur sanat eseri olan Tac Mahal’i Şah Cihan, daha çok Mümtaz Mahal olarak tanınan karısı Ercümend Bânû Begüm için 1646-1653 yılları arasında yaptırmıştır. Tac Mahal Türbesi, Osmanlı mimarı Muhammed Îsâ tarafından inşa edilmiştir. Ayrıca resmî toplantı salonları olarak bilinen Dîvân-ı Âm ve Dîvân-ı Hâs, şehrin önemli sanat eserleri arasında yer alır.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 303-305, 330-333, 335, 398, 403-405, ayrıca bk. İndeks.

, II-III, bk. İndeks.

J. B. Tavernier, Travels in India, Lahore 1976, I, 104, 112.

Stanley Wolpert, A New History of India, New York 1982, s. 140, 150.

P. V. Begde, Forts and Palaces of India, New Delhi 1982, s. 136-145.

M. P. Singh, Town, Market, Mint and Port in the Mughal Empire 1556-1707, New Delhi 1985, bk. İndeks.

S. Israel – B. Grewal, India, Germany 1985, s. 107-110.

R. Nath, History of Mughal Architecture, New Delhi 1985, I, 90-94, 109-119; II, 102-139.

I. P. Gupta, Urban Glimpses of Mughal India, Agra the Imperial Capital, Delhi 1986.

S. A. A. Rizvi, The Wonder that was India, London 1987, II, 93, 95, 105, 120, 129-131, 191, 219.

Bianca Maria Alfieri, “Delhi, Agra, Lahore: le capitali dell’India moghul”, Islàm. Storia e Civiltà, sy. 20 (VI/3), Roma 1987, s. 163-183.

“Agra”, , I, 151-152.

Nurul Hasan, “Agra”, , I, 252-254.

a.mlf. – Seyyid Ali Abbas, “Agra”, , I, 189-194.

G. Hambly, “Agra”, , I, 611-612.

https://www.census2011.co.in/census/district/517-agra.html (17.12.2018).

https://www.census2011.co.in/data/town/800804-agra-uttar-pradesh.html (17.12.2018).

https://agra.nic.in/ (17.12.2018).

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 450-451 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız. Bu madde en son 17.12.2018 tarihinde güncellenmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER