İDRİS BOSTAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

İDRİS BOSTAN

Müellif toplam 52 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Toplumları ve Coğrafyası, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ACLÛN
Ürdün’ün İrbid iline bağlı bir şehir.
AGRA
Hindistan’ın Uttar-Pradeş eyaletinde bir şehir ve aynı adı taşıyan bölgenin merkezi.
AHISKA
Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nde bir şehir.
AKDENİZ / 2. Bölüm: TARİH
Kuzeyde Avrupa, güneyde Afrika ve doğuda Asya ile çevrilmiş büyük iç deniz.
AKĪK
Medine’nin güneybatısında bulunan bir vadi.
ALANYA
Akdeniz bölgesinde Antalya iline bağlı ilçe merkezi.
ALINCAK
Azerbaycan’da, Nahcıvan-Culfa yolu üzerinde yüksek bir tepede kurulan, Selçuklular devrinden kalma bir kale.
ALİ PAŞA, Güzelce
Osmanlı kaptan-ı deryâsı ve sadrazamı.
AMÂRE
Güneydoğu Irak’ta Meysân ilinin merkezi.
ASAM
Hindistan Cumhuriyeti’ni oluşturan eyaletlerden biri.
ASVAN
Yukarı Mısır’da şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
AZEB
Osmanlı askerî teşkilâtında kara ve deniz hafif piyadeleri için kullanılan bir tabir.
BA‘LEBEK
Lübnan’ın Bikā‘ vadisinde tarihî bir şehir.
BALTAOĞLU SÜLEYMAN BEY
Osmanlı kaptan-ı deryâsı, Fâtih Sultan Mehmed’in İstanbul Kuşatması (1453) sırasında yenilgiyle sonuçlanan deniz savaşının kumandanı.
BATUM
Gürcistan Cumhuriyeti’ne bağlı Özerk Acara Cumhuriyeti’nin başşehri.
BİRECİK
Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlıurfa iline bağlı kaza merkezi şehir.
CÂFER BEY
Osmanlı kaptan-ı deryâsı.
DERYA BEYİ
Kaptanpaşa eyaletine bağlı sancakların beyleri için kullanılan bir tabir.
DEVHA
Katar’ın başşehri.
DEYRİZOR
Suriye’nin doğusunda şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
HAZ‘AL HAN
İran’da Muhammere bölgesini 1897-1925 yılları arasında elinde tutan aşiret reisi.
İNEBAHTI DENİZ SAVAŞI
Osmanlı donanması ile müttefik Haçlı donanmaları arasında İnebahtı körfezinde meydana gelen deniz savaşı (7 Ekim 1571).
İZMİT / 1. Bölüm
Kocaeli ilinin merkezi olan şehir.
İZN-i SEFÎNE
Osmanlı Devleti’nde bir geminin seyrüseferi için verilen izin.
KAPUDAN PAŞA
Osmanlılar’da deniz kuvvetlerinin başı ve idarecisi.
KEMAL REİS
II. Bayezid döneminin Türk denizcisi.
KILIÇ ALİ PAŞA
Osmanlı denizcisi ve kaptan-ı deryâsı.
KORFU
Akdeniz’de Adriyatik girişinde Yunanistan’a ait bir ada.
MALTA / 2. Bölüm: TARİH
Akdeniz’de Sicilya ile Afrika arasında bir ada devleti.
MEZEMORTA HÜSEYİN PAŞA
Osmanlı kaptan-ı deryâsı.
NARDA
Yunanistan’ın Epir bölgesinde günümüzde Arta adıyla bilinen tarihî bir şehir.
NAVARİN
Yunanistan’ın Mora yarımadasında kale, şehir ve liman.
ORUÇ REİS
Cezayir’de Osmanlı hâkimiyetini kuran ünlü Türk denizcisi.
OSMANLILAR / 6. Bölüm: Denizcilik
Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü devlet (1300-1922).
PERTEV PAŞA
Osmanlı veziri.
PÎRÎ REİS
Kitâb-ı Bahriyye müellifi, ünlü Osmanlı haritacı ve denizcisi.
PİYÂLE PAŞA
Osmanlı kaptan-ı deryâsı, vezir.
PREVEZE DENİZ MUHAREBESİ
Barbaros Hayreddin Paşa ile Andrea Doria’nın Preveze’de yaptıkları deniz savaşı (945/1538).
RİYÂLE
Kalyonlardan oluşan donanmada üçüncü rütbeli kalyon kaptanına ve onun gemisine verilen ad.
RİZE
Karadeniz bölgesinin doğu kesiminde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
SÂDIK el-MÜEYYED PAŞA
Osmanlı devlet adamı.
SÂLYÂNE
Osmanlı malî teşkilâtında bazı görevlilere yıllık yapılan ödemeler ve taşra teşkilâtında gelirleri yıllık olarak hazineye aktarılan eyaletler hakkında kullanılan terim.
SARUCA PAŞA
Gelibolu Tersanesi’ni ve deniz üssünü kuran Osmanlı devlet adamı.
SARUCA PAŞA
Osmanlı veziri.
SELMAN REİS
Kızıldeniz’de Portekizliler’e karşı mücadele eden Osmanlı kaptanı ve denizcisi.
TAİZ
Yemen’de bir şehir.
TURGUT REİS
Osmanlı denizcisi, Trablusgarp beylerbeyi.
YEMEN / 3. Bölüm: Osmanlı Dönemi
Arap yarımadasının güneybatısında ülke.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER