AHMED b. ABDULLAH b. ASLÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMED b. ABDULLAH b. ASLÎ

أحمد بن عبد الله عصلي
Müellif:
AHMED b. ABDULLAH b. ASLÎ
Müellif: ZEKİ SÖNMEZ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 14.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-b-abdullah-b-asli
ZEKİ SÖNMEZ, "AHMED b. ABDULLAH b. ASLÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-b-abdullah-b-asli (14.04.2024).
Kopyalama metni

Doğum ve ölüm tarihleriyle memleketi bilinmemektedir. Eserlerinden bugüne sadece yenilediği iki yapı gelebilmiştir. Bunların ilki Konya’daki Mevlânâ Kümbeti olup 1273’te yapılan eser, 1379 yılında Karamanoğlu Alâeddin Ali Bey tarafından bu mimara yenilettirilmiştir. Diğer yapı ise 1268 yılında inşa edilmiş olan Akşehir’deki Seyyid Mahmûd-ı Hayrânî Kümbeti’dir ve 1409’da yenilenmiştir. Yenileme sırasında Ahmed b. Abdullah b. Aslî’nin koyduğu ve yakın tarihlere kadar kümbette bulunan çini bir kitâbede adının kabartma olarak yazılı bulunduğu bilinmektedir. Ancak, kitâbedeki Aslî kelimesi önceleri Muslî şeklinde okunduğu için sanatkârın uzun zaman Musullu olduğu sanılmış, sonradan bu kelimenin sanatkârın dedesinin adı olduğu tesbit edilmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 417-426.

L. A. Mayer, Islamic Architects and Their Works, Genève 1956, s. 40.

Zeki Sönmez, Başlangıçtan XVI. Yüzyıla Kadar Anadolu’daki İslâm ve Türk Devri Yapılarında Çalışan Sanatkârlar (doktora tezi, 1981), İÜ Ed.Fak., s. 217-220.

Cl. Huart, “Épigraphie arabe d’Asie Mineure”, , sy. 2 (1894), s. 237.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 41 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER