AHMED CELÂYİR - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AHMED CELÂYİR ile İLİŞKİLİ MADDELER

أحمد جلاير
CELÂYİRLİLER
1340-1431 yılları arasında İran’ın batısı ile Kuzey Irak’ta hüküm süren Moğol hânedanı.
Dedesi
HASAN-ı BÜZÜRG
Celâyirliler’in kurucusu ve ilk hükümdarı (1340-1356).
Reisinin kızı ile evlendiği, Timur'a karşı yardım istediği hânedan
KARAKOYUNLULAR
Doğu Anadolu, Azerbaycan, İran ve Irak’ta hüküm süren Türkmen hânedanı (1351-1469).
Tebriz'i işgal eden kişi
TİMUR
Timurlu hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1370-1405).
Timur'dan kaçarak sığındığı kişi
BERKUK
Memlük sultanı (1390-1399).
Timur'dan kaçarak sığındığı, Kütahya'yı dirlik olarak veren padişah
BAYEZİD I
Yıldırım lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1389-1403).
Türkçe bir gazelini neşreden kişi
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Adına “devr-i şâhî” adlı usulü tertip eden kişi
ABDÜLKĀDİR-i MERÂGĪ
Ünlü Türk mûsiki nazariyatçısı, bestekâr ve icracı.
Üstat sayıldığı yazı türü
TA‘LİK
Altı çeşit yazının dışında İran’da ortaya çıkan kadîm bir yazı türü.
İlk yönetim merkezi
TEBRİZ
İran’da Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi olan şehir.
Tebriz'in işgali üzerine yönetim merkezini taşıdığı yer
BAĞDAT
İslâm dünyasının önemli tarih, ilim ve kültür merkezlerinden biri ve bugünkü Irak’ın başşehri.
Çağataylar’ın idaresindeki kaleleri ele geçirdiği bölge
HÛZİSTAN
İran’ın güneybatısında bir eyalet.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER