AHMED I - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AHMED I ile İLİŞKİLİ MADDELER

أحمد
Babası, selefi
MEHMED III
Osmanlı padişahı (1595-1603).
Kardeşi, halefi
MUSTAFA I
Osmanlı padişahı (1617-1618, 1622-1623).
Hasekisi
KÖSEM SULTAN
IV. Murad ve Sultan İbrâhim’in annesi, vâlide sultan.
Oğlu
İBRÂHİM
Osmanlı padişahı (1640-1648).
Oğlu
OSMAN II
Osmanlı padişahı (1618-1622).
Oğlu
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Yaptırdığı külliye
SULTAN AHMED CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul’da XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde inşa edilen külliye.
Döneminde yapılan antlaşma
ZİTVATOROK ANTLAŞMASI
Osmanlılar’la Habsburglar arasında 1606 yılında yapılan antlaşma.
Döneminin sadrazamlarından
LALA MEHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Döneminin sadrazamlarından, damadı
NASUH PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Döneminin sadrazamlarından
KUYUCU MURAD PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Döneminin sadrazamlarından, damadı
HALİL PAŞA, Kayserili
Osmanlı kaptan-ı deryâsı ve sadrazamı.
Babaannesi
SAFİYE SULTAN
III. Murad’ın hanımı ve III. Mehmed’in annesi.
Döneminin sadrazamlarından, damadı
MEHMED PAŞA, Damad
Osmanlı vezîriâzamı.
Döneminin sadrazamlarından
YAVUZ ALİ PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Döneminin sadrazamlarından
DERVİŞ PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Damadı
MELEK AHMED PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Damadı
RECEB PAŞA, Topal
Osmanlı sadrazamı.
Damadı
BAYRAM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Damadı
HASAN PAŞA, Çatalcalı
Osmanlı kaptan-ı deryâsı.
Döneminin devlet adamlarından
CİGALAZÂDE SİNAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Döneminin devlet adamlarından
TİRYÂKÎ HASAN PAŞA
Kanije kahramanı olarak tanınan Osmanlı veziri.
el-Fevâʾidü’l-Ḫâḳāniyye adlı eserini kendisine ithaf eden âlim
ŞİRVÂNÎ, Sadreddinzâde
Osmanlı âlimi.
İmamlığını yapan şahıs
SÂFÎ MUSTAFA EFENDİ
Osmanlı tarihçisi.
Riyâzü’ş-şuarâ adlı tezkiresini kendisine ithaf eden şair
RİYÂZÎ
Divan şairi ve tezkire müellifi.
Döneminde süregelen olaylar
CELÂLÎ İSYANLARI
XVI ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı idaresine karşı Anadolu’da meydana gelen isyanların genel adı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER