AHMED KUDSİ EFENDİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMED KUDSİ EFENDİ

AHMED KUDSİ EFENDİ
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 17.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-kudsi-efendi
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "AHMED KUDSİ EFENDİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-kudsi-efendi (17.04.2024).
Kopyalama metni

Babasının adı Mustafa’dır. Konya’nın Kadınhanı ilçesinde doğdu. Tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra Mekke’ye gitti. Mekke müftüsü Seyyid Muhammed b. Hüseyin el-Kutbî’den fıkıh, hadis ve tefsir, Seyyid Muhammed b. Ali es-Senûsî’den de hadis ve tasavvuf dersleri aldı. Daha sonra memleketine dönerek Konya’ya yerleşti. Tedris ve irşadla meşgul oldu. Yetmiş yaşlarında iken Konya’da vefat etti ve Mevlânâ Türbesi hazîresine defnedildi.

Ahmed Kudsi Efendi, Hâlidiyye tarikatı şeyhlerinden Bozkırlı Memiş Efendi’nin halifesidir. Hidâyetü’l-mürtâb fî feżâʾili’l-aṣḥab (İstanbul 1292) adlı Arapça bir eseri vardır. Muhtelif kaynaklardan seçilmiş nakillerden oluşan ve yirmi fasıldan meydana gelen eser, sahâbîler hakkındaki yanlış düşünce ve değerlendirmeleri tashih etmek maksadıyla, sahâbe ile ilgili hadislerden deliller getirilerek yazılmış olup konuya ait Sünnî anlayışı ortaya koymaktadır. Hidâyetü’l-mürtâb ilk defa Elmalılı Mahmud Bedreddin Yazır tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ancak bu tercüme basılmamıştır. Eserin Mustafa Ayyıldız tarafından yapılan tercümesi Peygamberimiz ve Ashabı adıyla yayımlanmıştır (İstanbul 1985). Diğer eserleri ise kaybolmuştur.


BİBLİYOGRAFYA

Ahmed Kudsi Efendi, Peygamberimiz ve Ashabı (trc. Mustafa Ayyıldız), İstanbul 1985, Mukaddime.

, I, 193.

, I, 250.

, II, 51.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 97 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER