AHMED RÂSİM - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AHMED RÂSİM ile İLİŞKİLİ MADDELER

MENÂKIB-ı İSLÂM
Ahmed Râsim’in (ö. 1932) II. Meşrutiyet’ten önce gazetelerde dinî konularda yazdığı makalelerinden oluşan kitabı.
Kendisine Mecîdî nişanı veren padişah
ABDÜLHAMİD II
Osmanlı padişahı (1876-1909).
Mûsiki hocası
ZEKÂİ DEDE
Türk mûsikisi bestekârı ve mûsiki hocası.
Etkilendiği ve desteğini gördüğü edebiyatçı
AHMED MİDHAT EFENDİ
Yazar, gazeteci, romancı ve nâşir.
Birlikte mizah dergisi çıkardığı yazar
GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi
Türk hikâyeci ve romancısı.
Dostluk kurduğu mûsikişinas
VASİLAKİ EFENDİ
Türk mûsikisinin ünlü kemençe virtüozu.
Yazı hayatına girdiği gazete
TERCÜMÂN-ı HAKÎKAT
Ahmed Midhat Efendi’nin (ö. 1912) çıkardığı Türk basınının en uzun ömürlü gazetelerinden.
Yetişmesinde etkisi olan yazar
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Eşkâl-i Zaman'ı yeniden yayımlayan araştırmacı
GÖKYAY, Orhan Şaik
Dil, tarih ve edebiyat araştırmacısı, şair.
Yazılarının yayımlandığı gazete
CERÎDE-i HAVÂDİS
Osmanlı Devleti sınırları içinde çıkarılan ilk özel gazete.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergi
MAÂRİF
1891-1896 yılları arasında yayımlanmış haftalık fen ve edebiyat dergisi.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergi
HAZÎNE-i FÜNÛN
1893-1896 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan edebiyat ve fikir dergisi.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergi
MECMÛA-i EBÜZZİYÂ
1880-1912 yılları arasında on beş günlük ve haftalık olarak yayımlanan ilmî, edebî, siyasî dergi.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergi
MEKTEB
1891-1898 yılları arasında yayımlanan eğitim ağırlıklı edebiyat ve fen dergisi.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı dergi
SERVET-i FÜNÛN
1891-1944 yılları arasında yayımlanan ve Edebiyât-ı Cedîde topluluğunun yayın organı olan sanat ve edebiyat dergisi.
Yazı ve şiirlerinin yayımlandığı gazete
BASÎRET
Ali Efendi tarafından 1870-1908 yılları arasında İstanbul’da iki devre halinde yayımlanan gazete.
Harp muhabiri olarak kendisini Suriye'ye gönderen gazete
MA‘LÛMÂT
II. Abdülhamid devrinde yayımlanan ilmî, fennî ve edebî muhtevalı haftalık dergi.
Eşkâl-i Zaman adlı eserindeki yazıların yayımlandığı gazete
TASVÎR-i EFKÂR
Şinâsi (ö. 1871) tarafından yayımlanan ilk Türkçe gazetelerden.
Dostluk kurduğu mûsikişinas
ŞEVKİ BEY
Şarkı bestekârı ve hânende.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER