AHMER HANI - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMER HANI

Müellif:
AHMER HANI
Müellif: SEMAVİ EYİCE
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 25.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmer-hani
SEMAVİ EYİCE, "AHMER HANI", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmer-hani (25.02.2024).
Kopyalama metni

Filistin bölgesindeki en eski yerleşim birimlerinden biri olan Beysân, aynı zamanda Şam-Mısır kervan yolundaki önemli konaklama noktalarından da birisidir. Burada bulunan Ahmer Hanı, kitâbesinden anlaşıldığına göre, Memlükler devrinde Sâlâr b. Abdullah tarafından 1 Cemâziyelevvel 708 (17 Ekim 1308) tarihinde yolcuların faydalanması için vakıf olarak yaptırılmıştır. İnşası Sâlâr’ın Şam’da bulunan yardımcısı Seyfeddin Begtemür’ün idaresi ve Nâsır b. Yûsuf’un nezareti ile gerçekleştirilmiştir.

Kervansaray 82 × 71 m. ölçüsünde olup, ortasında bir şadırvan veya havuzu bulunan bir avlusu vardır. Çapraz tonozlu galeriler avlunun etrafını çepeçevre sarmaktadır. Giriş dehlizinde dama çıkışı sağlayan merdivenler yer alır.


BİBLİYOGRAFYA

C. R. Conder, Survey of Western Palestine, London 1881-83, II, 120.

J. A. Jaussen, “Inscription arabe du Khan al-Ahmar”, , XXII (1923), s. 99-103.

L. A. Mayer, “The Name of Khan al-Ahmar, Beisan”, The Quarterly Department of Antiquities in Palestine, I, Amman 1931-32, s. 95-96.

J. Sauvaget, “Caravansérails syriens du Moyen-Âge”, , sy. 7 (1940), s. 3-4.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 173-174 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER