ÂİZ b. SAÎD - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÂİZ b. SAÎD

عائذ بن سعيد
Müellif:
ÂİZ b. SAÎD
Müellif: ALİ YARDIM
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 21.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/aiz-b-said
ALİ YARDIM, "ÂİZ b. SAÎD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/aiz-b-said (21.06.2024).
Kopyalama metni

Hicretin onuncu yılında Muhârib kabilesi tarafından Hz. Peygamber’e gönderilen on kişilik heyet içinde yer aldı. Hanımı Ümmü’l-Benîn’in verdiği bilgiye göre, Âiz Hz. Peygamber’den elleriyle yüzünü sıvazlamasını ve kendisine hayır duada bulunmasını istemiş, Peygamber de onun bu isteğini yerine getirmiştir. Bu sebeple Âiz’in yüzünün daima parlaklığını ve tazeliğini koruduğu rivayet edilmiştir.

Âiz b. Saîd Hz. Peygamber’den sonra askerî ve siyasî hareketlere katıldı. İran fetihlerinde, Kādisiye ve Celûlâ savaşlarında bulundu. Kabilesi Benî Muhârib’in bayraktarı olarak Cemel Vak‘ası’na iştirak etti. Sıffîn Savaşı’nda Hz. Ali safında yer aldı ve bu savaşta şehid düştü.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 299.

, III, 152.

, III, 97-98.

, V, 412.

, II, 262.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 207 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER