AKĪDETÜ İBNİ’l-ARABÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AKĪDETÜ İBNİ’l-ARABÎ

bk. AKĀİDÜ İBNİ’l-ARABÎ
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) akaide dair üç risâlesinin ortak adı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER