ÂKIL b. BÜKEYR - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÂKIL b. BÜKEYR

عاقل بن البكير
Müellif:
ÂKIL b. BÜKEYR
Müellif: AHMET ÖNKAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 16.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/akil-b-bukeyr
AHMET ÖNKAL, "ÂKIL b. BÜKEYR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/akil-b-bukeyr (16.06.2024).
Kopyalama metni

Babasının adı bazı kaynaklarda Bükeyr, bazılarında ise Ebü’l-Bükeyr olarak geçmektedir. Annesi Afrâ bint Ubeyd, Hazrec kabilesinin Benî Neccâr koluna mensuptu ve hac için geldiği Mekke’de Bükeyr b. Abdüyâlîl ile evlenmişti. 590’da doğan Âkıl’ın asıl adı Gāfil idi; ancak müslüman olunca Hz. Peygamber kendisine Âkıl adını verdi. Âkıl ve kardeşleri Dârülerkam’da Hz. Peygamber’e ilk biat edenlerdendir. Âkıl ilk hicret edenler arasında yer aldı ve Hz. Peygamber onu ensardan Mübeşşir b. Abdülmünzir ile, başka bir rivayete göre ise Mücezzer b. Ziyâd ile kardeş yaptı (bk. MUÂHÂT). Bedir Savaşı’na katılan Âkıl, bu savaşta Mâlik b. Züheyr el-Cüşemî tarafından şehid edildi.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 260; II, 477, 684, 707.

, III, 388.

, I, 243.

, III, 160, 161.

, III, 116.

, I, 185-186.

, II, 247.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 247-248 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER