AKKÖPRÜ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AKKÖPRÜ

Müellif:
AKKÖPRÜ
Müellif: SEMAVİ EYİCE
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 17.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/akkopru
SEMAVİ EYİCE, "AKKÖPRÜ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/akkopru (17.07.2024).
Kopyalama metni

Arapça kitâbesine göre 619 Rebîülâhirinde (1222) Sultan I. Alâeddin Keykubad tarafından yaptırılmıştır. Üzerinde ikinci bir kitâbe varsa da okunamamıştır. Ankara’yı diğer illere bağlayan kervan yolu üstünde olan Akköprü muntazam yontulmuş andezit taşlarıyla yapılmış olup inşasında yer yer İlkçağ’dan kalma üzerleri işlemeli veya yazılı, devşirme taşlar da kullanılmıştır. Sivri kemerli yedi gözlü olan köprü 77 m. uzunluğunda ve 7 m. genişliğindedir. Ortadaki en yüksek ve büyük göz 10 m. açıklığındadır. Diğer gözler her iki uca gittikçe alçalır ve ufalırlar. Birkaç defa tamir edildiğinden esas biçimi bozulan köprü, 1970’teki son tamirinde bir dereceye kadar eski görünüme döndürülmeye çalışılmıştır. Akköprü, Selçuklu devri Türk köprü mimarisinin en güzel eserlerinden biridir.


BİBLİYOGRAFYA

Mübârek Galib, Ankara II: Kitâbeler, İstanbul 1928, II, 5.

Gönül Öney, Ankara’da Türk Devri Yapıları, Ankara 1971, s. 159.

Cevdet Çulpan, Türk Taş Köprüleri, Ankara 1975, s. 60.

Gülgün Tunç, Taş Köprülerimiz, Ankara 1978, s. 13-16.

M. Erdoğan, “Tarihi Köprülerimizden Ak-Köprü”, Karayolları Bülteni, sy. 150, Ankara 1963, s. 28.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 274-275 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER