AKKOYUNLULAR - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AKKOYUNLULAR ile İLİŞKİLİ MADDELER

UZUN HASAN
Akkoyunlu hükümdarı (1452-1478).
OTLUKBELİ SAVAŞI
Osmanlılar’la Akkoyunlular arasında 1473’te yapılan meydan savaşı.
Mensup oldukları boy
BAYINDIR
Oğuz boylarından biri.
Mücadele ettikleri ve son verdikleri hânedan
KARAKOYUNLULAR
Doğu Anadolu, Azerbaycan, İran ve Irak’ta hüküm süren Türkmen hânedanı (1351-1469).
Akkoyunlular hânedanına son veren hükümdar
ŞAH İSMÂİL
Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk şahı (1501-1524).
Mücadele ettikleri ve hânedanına son verdikleri hükümdar
CİHAN ŞAH
Karakoyunlu hükümdarı (1438-1467).
Kuruluş aşamasında mücadele ettikleri devlet adamı
KADI BURHÂNEDDİN
Kendi adıyla anılan devletin kurucusu, âlim ve şair.
KİTÂB-ı DİYARBEKRİYYE
Ebû Bekr-i Tihrânî’nin (ö. 882/1477’den sonra) Akkoyunlular’a dair Farsça eseri.
AHMEDÎ, Akkoyunlu
Akkoyunlular zamanında yaşayan Türk şairi.
ŞEYH SAFÂ CAMİİ
Diyarbakır’da XV. yüzyıla tarihlenen Akkoyunlu yapısı.
Mücadele ettikleri hükümdar
MEHMED II
Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481).
Kuruluş aşamasında hizmetine girdikleri hükümdar
TİMUR
Timurlu hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1370-1405).
Mücadele ettikleri devlet
MEMLÜKLER
Mısır, Suriye ve Hicaz’da hüküm süren müslüman Türk devleti (1250-1517).
Mücadele ettikleri beylik
DULKADIROĞULLARI
1337-1522 yılları arasında hüküm süren bir Türkmen beyliği.
Uzun Hasan'ın desteklediği beylik
KARAMANOĞULLARI
1256-1474 yılları arasında Niğde, Karaman, Konya, İç İl, Taşili ve Alanya yörelerinde hüküm süren hânedan ve beylik.
AYNİ MİNARE CAMİİ
Diyarbakır’da Akkoyunlu dönemine ait cami.
EMÎR BAYINDIR MESCİDİ ve KÜMBETİ
Ahlat’ta Akkoyunlular devrine ait mescid ve türbe.
Akkoyunlular dönemi önde gelen sanatkârlarından
ABDÜRRAHÎM-i HÂRİZMÎ
XV. yüzyılda İran’da yaşayan şair ve hattat.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER