AKKOYUNLULAR - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AKKOYUNLULAR ile İLİŞKİLİ MADDELER

Karayülük Osman Bey'in hizmetine girdiği ve daha sonra öldürdüğü kişi
KADI BURHÂNEDDİN
Kendi adıyla anılan devletin kurucusu, âlim ve şair.
Karayülük Osman Bey'in hizmetine girdiği hükümdar
TİMUR
Timurlu hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1370-1405).
Karayülük Osman Bey'in oğlu Ali Bey'in sığındığı padişah
MURAD II
Osmanlı padişahı (1421-1444, 1446-1451).
UZUN HASAN
Akkoyunlu hükümdarı (1452-1478).
Otlukbeli Savaşı'nda Uzun Hasan'ı mağlup eden padişah
MEHMED II
Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481).
Uzun Hasan'ın hânedanına son verdiği hükümdar
CİHAN ŞAH
Karakoyunlu hükümdarı (1438-1467).
CİHANGİR MİRZA
1444-1457 yılları arasında hüküm süren Akkoyunlu beyi.
Akkoyunlular hânedanına son vererek Safevîler hânedanını kuran kişi
ŞAH İSMÂİL
Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk şahı (1501-1524).
Mensup oldukları boy
BAYINDIR
Oğuz boylarından biri.
Karayülük Osman Bey'in Timur'la birlikte katıldığı savaş
ANKARA SAVAŞI
Yıldırım Bayezid ile Timur arasında Ankara yakınlarında Çubuk ovasında 28 Temmuz 1402’de meydana gelen savaş.
OTLUKBELİ SAVAŞI
Osmanlılar’la Akkoyunlular arasında 1473’te yapılan meydan savaşı.
Mücadele ettikleri ve son verdikleri hânedan
KARAKOYUNLULAR
Doğu Anadolu, Azerbaycan, İran ve Irak’ta hüküm süren Türkmen hânedanı (1351-1469).
Mücadele ettikleri devlet
MEMLÜKLER
Mısır, Suriye ve Hicaz’da hüküm süren müslüman Türk devleti (1250-1517).
Mücadele ettikleri beylik
DULKADIROĞULLARI
1337-1522 yılları arasında hüküm süren bir Türkmen beyliği.
Mücadele ettiği ve aleyhine ittifak oluşturduğu devlet
OSMANLILAR
Batı Anadolu’nun kuzeyinde bir Türkmen beyliği olarak ortaya çıkıp üç kıtaya yayılan ve kurucusunun adıyla anılan Türk-İslâm dünyasında en uzun ömürlü devlet (1300-1922).
Uzun Hasan'ın desteklediği beylik
KARAMANOĞULLARI
1256-1474 yılları arasında Niğde, Karaman, Konya, İç İl, Taşili ve Alanya yörelerinde hüküm süren hânedan ve beylik.
AYNİ MİNARE CAMİİ
Diyarbakır’da Akkoyunlu dönemine ait cami.
EMÎR BAYINDIR MESCİDİ ve KÜMBETİ
Ahlat’ta Akkoyunlular devrine ait mescid ve türbe.
ŞEYH SAFÂ CAMİİ
Diyarbakır’da XV. yüzyıla tarihlenen Akkoyunlu yapısı.
AHMEDÎ, Akkoyunlu
Akkoyunlular zamanında yaşayan Türk şairi.
KİTÂB-ı DİYARBEKRİYYE
Ebû Bekr-i Tihrânî’nin (ö. 882/1477’den sonra) Akkoyunlular’a dair Farsça eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER