ALÂÜDDEVLE CAMİİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALÂÜDDEVLE CAMİİ

Müellif:
ALÂÜDDEVLE CAMİİ
Müellif: ARA ALTUN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 26.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/alauddevle-camii
ARA ALTUN, "ALÂÜDDEVLE CAMİİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/alauddevle-camii (26.05.2024).
Kopyalama metni

Uzunçarşı’da bulunan ve halk arasında Ali Dovla Camii adıyla anılan bina, Evliya Çelebi’nin verdiği bilgiye göre Dulkadıroğlu Alâüddevle Bozkurt Bey (1479-1515) tarafından yaptırılmıştır. Günümüze ulaşabilen en önemli orijinal kısımları minaresi ile avlu döşemeleridir. Silindir gövdeli minarede zencirek motifli kuşak, şerefe korkuluklarında da sağır nişler biçimindeki taş levhalar dikkati çekmektedir. Avlu döşemelerinde siyah beyaz taş dizileri ile iç içe dikdörtgenler meydana getirilmiş, cümle kapısı önünde de kırmızı mermer ve siyah taşlar kullanılmıştır. Son cemaat yeri bulunmayan binanın tromplarla geçişi sağlanan tek kubbesi, yaklaşık 15,30 m. kadardır. Minare ile cami arasında küçük bir aralık mevcuttur.

Harap durumda olan cami, beş yıl süren imeceyle, her mahalle halkının birer gün çalışması sonucu 1901 yılında tekrar ibadet edilecek hale getirilmiş ve bu münasebetle mihrap üzerine, metni Hacı Abdullah Edib Efendi’ye ait olan bir kitâbe konulmuştur. İstiridye kabuğu nişli mihrap ile minber ve vâiz kürsüsü de bu dönemde yenilenmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, IX, 354.

Şakir Sabri Yener, Gaziantep Kitabeleri, Gaziantep 1958.

Cemil Cahit Güzelbey, Gaziantep Kültür Dergisi, IV, Gaziantep 1961, s. 178.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 344-345 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER