ALÂÜDDEVLE, Muhammed b. Rüstem - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALÂÜDDEVLE, Muhammed b. Rüstem

bk. MUHAMMED b. RÜSTEM
Kâkûyîler hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1007-1041).
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER