ALEM, Ümmü Fâtik - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALEM, Ümmü Fâtik

علم أم فاتك
Müellif:
ALEM, Ümmü Fâtik
Müellif: AHMET AĞIRAKÇA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 01.12.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/alem-ummu-fatik
AHMET AĞIRAKÇA, "ALEM, Ümmü Fâtik", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/alem-ummu-fatik (01.12.2023).
Kopyalama metni

el-Meliketü’l-Hürre unvanıyla meşhur olan Kraliçe Alem önceleri şarkıcı bir câriye idi. Emîr Mansûr b. Fâtik, 1123 yılında kendisine bir komplo hazırlayan zengin veziri Enîs el-Fâtikî’yi öldürerek bütün mallarına ve câriyelerine el koydu. Bu câriyelerden biri de Alem idi. Emîr Mansûr Alem ile evlendi ve ondan Fâtik adlı bir çocuğu oldu. Böylece Alem’in Emîr Mansûr’un yanındaki itibarı giderek arttı. Onun fikrini almadan hiçbir işe girişmeyen Emîr Mansûr zamanla devlet idaresini tamamen ona bıraktı. Emîr Mansûr zehirlenerek öldürülünce yerine çocuk yaştaki oğlu Fâtik geçti. Fakat Emîr Mansûr’un katili, Alem ve oğlu Fâtik’i tahakkümü altına alarak yönetimi ele geçirdi. 1130 yılında o da öldürülünce Alem devlete yeniden hâkim oldu ve Züreyk (Rüzeyk) el-Fâtikî’yi vezir tayin etti. Bir süre sonra siyasetini beğenmediği için onu azlederek yerine Ebû Mansûr Müflih el-Fâtikî’yi getirdi. Ebû Mansûr cesur ve ileri görüşlü bir kumandandı. Fakat rakipleri onu çekemediler ve 1134 yılında ölümüne kadar onunla mücadele ettiler. Alem, Ebû Mansûr’un ölümü üzerine Sürûr adlı bir memlükünü vezir tayin etti. Oğlu Fâtik de 1136 yılında zehirlenerek öldürüldü. Kraliçe Alem, Zebîd’de ölünceye kadar Benî Necâh hânedanını tek başına idare etti.


BİBLİYOGRAFYA

, IV, 217-218.

, s. 117.

, V, 49-50.

, III, 330.

a.mlf., Muʿcemü ḳabâʾili’l-ʿArab, Beyrut 1402/1982, III, 1172.

, V, 256-257.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 361 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER