ALİ EFENDİ, Çırçırlı - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ EFENDİ, Çırçırlı

Müellif:
ALİ EFENDİ, Çırçırlı
Müellif: M. UĞUR DERMAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 24.10.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-efendi-circirli
M. UĞUR DERMAN, "ALİ EFENDİ, Çırçırlı", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-efendi-circirli (24.10.2020).
Kopyalama metni

Fatih’in Çırçır (Haydar) semtinde doğdu. Çırçırlı veya Haydarlı lakabıyla tanınır. Hat sanatını Şefik Bey’den öğrendi. Maliye Nezâreti’ne bağlı bir dairede çalıştı. Derviş mizaçlı, sakin bir zattı. Bir müddet Üsküdar’da oturdu. Bekâr olduğundan hayatının sonlarına doğru Aksaray’daki Şâbâniyye tarikatına mensup Necib Efendi’nin dergâhına yerleşti. Şevval 1324’te (Kasım 1906) burada vefat etti. Kabri Karacaahmet Mezarlığı’ndadır. Kitâbesi Ferid Bey tarafından yazıldığı halde yaptırılamamıştır.

Sülüs, nesih ve bilhassa celî sülüste üstat idi. Yazı taklidinde ve yazıları tahrir* şeklinde çizmekte çok başarılı idi. Taşa hakkedilmiş mühim bir yazısı olan أدّ فرائض الله تكن مطيعًا (Allah’ın farz olan emirlerini yerine getir ki, itaat etmiş olasın) hadisi, Saraçhanebaşı Camii’nde iken daha sonra Vakıflar Yazı Müzesi’ne kaldırılmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 45-48.

Şevket Rado, Türk Hattatları, İstanbul, ts., s. 232.

M. Uğur Derman, Türk Hat Sanatının Şâheserleri, İstanbul 1982, s. 34.

R. Ekrem Koçu, “Ali Efendi”, , II, 652-653.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul'da basılan 2. cildinde, 389 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER