ALİ NAKKAŞ

Müellif:
ALİ NAKKAŞ
Müellif: FİLİZ ÇAĞMAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 10.08.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-nakkas
FİLİZ ÇAĞMAN, "ALİ NAKKAŞ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-nakkas (10.08.2020).
Kopyalama metni

Ehl-i hiref* teşkilâtının nakkaşlar bölüğüne bağlı olarak saray nakkaşhânesinde çalışmış ve eser vermiştir. Gelibolulu Mustafa Âlî’nin bildirdiğine göre, ünlü nakkaş üstat Osman’ın kayınbiraderidir. Sultan II. Selim (1566-1574) ile III. Murad (1574-1595) devirlerinde sarayda çalıştı. Saray şehnâmecisi Seyyid Lokmân’ın kaleme aldığı Şehnâme ile benzeri eserleri resimlendiren nakkaşlar ekibinde görev yaptı. Ayrıca bazı arşiv kayıtlarında belirtildiğine göre, halen Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunan Şehnâme-i Selim Han (nr. A 3595) ve Hünernâme (nr. H 1523) ile Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ndeki Zübdetü’t-tevârîh (nr. 1973) adlı eserlerin resimlendirilmesi işinde çalıştı. Osmanlı tasvir sanatının klasik üslûbunu belirleyen nakkaş Osman’ın etkisinde kalmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 68.

Nigâr Anafarta, Hünernâme Minyatürleri ve Sanatçıları, İstanbul 1969, s. 10.

Filiz Çağman, “Şahnâme-i Selim Han ve Minyatürleri”, Sanat Tarihi Yıllığı, V, İstanbul 1973, s. 411-443.

Günsel Renda, “İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ndeki Zübdetü’t-tevârîh Minyatürleri”, Sanat, sy. 6, İstanbul 1977, s. 58-67.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul'da basılan 2. cildinde, 423 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER