ALİ ÜSKÜDÂRÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ ÜSKÜDÂRÎ

Müellif:
ALİ ÜSKÜDÂRÎ
Müellif: FİLİZ ÇAĞMAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 21.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-uskudari
FİLİZ ÇAĞMAN, "ALİ ÜSKÜDÂRÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-uskudari (21.06.2024).
Kopyalama metni

Doğum ve ölüm tarihleri belli değildir. Müstakimzâde, onun Hacı Yûsuf-i Mısrî’nin öğrencisi olduğunu ve XVIII. yüzyılın tanınmış hattatlarından Yedikuleli Seyyid Abdullah’ın yazdığı mushafların tezhibini yaptığını ve saz yazma vadisinde (bk. TEZHİP) “sânî-yi Şahkulu” olduğunu kaydeder (bk. Tuhfe, s. 271). Tezhiplerinde, XVI. yüzyılın ilk yarısında saray nakkaşhânesinde çalışmış olan ressam Şahkulu’nun Osmanlı süsleme sanatına kazandırdığı motifleri severek ve titizlikle işlemiştir. Onun imzasını taşıyan tezhiplerle lake (rugan) tekniğindeki cilt kapakları, yazı altlıkları, yazı çekmeceleri, yazı kuburları (bk. KALEM) ve yaylar 1723-1761 yılları arasına rastlayan tarihleri taşımaktadır. Topkapı Sarayı Arşivi’nde muhafaza edilen ehl-i hiref defterlerindeki 1143-1144 (1731-1732) yıllarına ait masraf kayıtlarından sanatçının saray için çalıştığı anlaşılmaktadır. Eserleri Topkapı Sarayı Müzesi, Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi ile yurt içinde ve dışında çeşitli koleksiyonlarda korunmaktadır. İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi’nde bulunan ve cönk tarzında şarkı makamlarını toplayan bir mecmuada da (TY, nr. 5650) Batı etkisini yansıtan realist çiçek resimleri yer almaktadır.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 271.

Rıfkı Melûl Meriç, Türk Nakış San‘atı Tarihi Araştırmaları I: Vesîkalar, Ankara 1953, s. 63, 64.

Süheyl Ünver, Müzehhip ve Çiçek Ressamı Üsküdarlı Ali, İstanbul 1954.

Kemâl Çığ, “On Sekizinci Asır Lâke Tezhibcilerinden Ali al-Üsküdarî”, Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi, V, Ankara 1949, s. 193-198.

Haydar Yağmurlu, “Tezhip San’atı Hakkında Genel Açıklamalar ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesinde İmzalı Eserleri Bulunan Tezhip Ustaları”, Türk Etnografya Dergisi, sy. 3, İstanbul 1973, s. 79-114.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 458 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER