AMR b. SAÎD b. ÂS - TDV İslâm Ansiklopedisi

AMR b. SAÎD b. ÂS

عمرو بن سعيد بن العاص
AMR b. SAÎD b. ÂS
Müellif: M. YAŞAR KANDEMİR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 21.10.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-said-b-as--sahabi
M. YAŞAR KANDEMİR, "AMR b. SAÎD b. ÂS", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-said-b-as--sahabi (21.10.2020).
Kopyalama metni
Ebû Ühayha diye tanınan babası Câhiliye devrinde Mekke’nin ileri gelenlerinden biriydi. Annesi Safiyye bint Mugīre, Hâlid b. Velîd’in halasıdır. Amr İslâmiyet’i kabul ettiği zaman, Mekkeli müşrikler müslümanlara huzur vermediği için karısı Fâtıma bint Safvân ile ikinci muhacir kafilesine katılarak Habeşistan’a hicret etti; karısı Fâtıma orada vefat etti. İlk müslümanlardan olan kardeşi Hâlid b. Saîd, daha önce birinci kafileyle birlikte Habeşistan’a gitmişti. O zamanlar henüz müslüman olmayan diğer kardeşi Ebân’ın İslâmiyet’i kabul eden bu iki kardeşi hakkında üzüntüsünü dile getirmek üzere söylediği şiire Amr b. Saîd’in cevap mahiyetindeki mısraları hemen bütün kaynaklarda mevcuttur.

İki kardeş hicretin 7. yılında, diğer sahâbîlerle birlikte Medine’ye döndüklerinde Peygamber’in Hayber’de bulunduğunu öğrenerek oraya gittiler. Amr, “Muhammed Resûlullah” yazılı bir yüzüğü Hz. Peygamber’e takdim etti. Vefat ettiği sırada Peygamber’in parmağında bulunan bu yüzüğü ilk üç halife de kullanmış, fakat Hz. Osman Eris Kuyusu’na düşürmüştür.

Mekke’nin fethinde, Huneyn, Tâif ve Tebük gazvelerinde bulunan Amr, Hz. Peygamber tarafından Hayber, Tebük, Fedek ve Vâdilkurâ gibi yerlere zekât memuru ve vali olarak gönderildi. Halife Ebû Bekir devrinde her üç kardeş Suriye savaşlarına katıldılar ve Bizanslılar’a karşı yapılan Ecnâdeyn Savaşı’nda şehid oldular. Bu savaşta Amr üstün hitabetiyle müslümanları teşvik etmiş, kendisi de kahramanca dövüştükten sonra otuzdan fazla yara alarak şehid düşmüştü. Bazı kaynaklarda şahadetiyle ilgili ayrıntılı bilgi mevcuttur.

BİBLİYOGRAFYA
İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳāt, IV, 100-101; Zübeyrî, Nesebü Ḳureyş, s. 174-176; İbn Hibbân, Meşâhîr, s. 21; İbn Abdülber, el-İstîʿâb, II, 493-495; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe, V, 230-231; Zehebî, Aʿlâmü’n-nübelâʾ, I, 261-262.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul'da basılan 3. cildinde, 90-91 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER