AMR b. SÂLİM - TDV İslâm Ansiklopedisi

AMR b. SÂLİM

عمرو بن سالم
Müellif:
AMR b. SÂLİM
Müellif: MÜCTEBA UĞUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 30.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-salim
MÜCTEBA UĞUR, "AMR b. SÂLİM", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-salim (30.05.2024).
Kopyalama metni

Şair Küseyyir Azze’nin akrabası olan Amr’ın ne zaman müslüman olduğu bilinmemektedir. Hudeybiye Antlaşması’ndan dönerken Hz. Peygamber’e bir koyun ve bir deve hediye ederek onun duasını aldı.

Kinâne kabilesinden Enes b. Züneym, müslüman olmadan önce Hz. Peygamber’i hicveden şiirler söylemiş, onu dinleyenlerden Huzâalı bir genç dayanamayıp Enes’in başını yarmıştı. Kinâne kabilesinin dostu olan Kureyşli müşrikler bu olay üzerine müslümanların tarafını tutan Huzâa kabilesine baskın yaptılar ve böylece Hudeybiye Antlaşması’nı bozmuş oldular. Bunun üzerine Amr b. Sâlim kırk kişilik bir heyetle Medine’ye geldi. Resûlullah’ın huzuruna çıkarak kabilesinin uğradığı baskını okuduğu uzun bir recezle ona anlattı. Olaya son derece üzülen Hz. Peygamber kendilerine yardım edeceğini söyleyerek Mekke fethiyle sonuçlanan savaş hazırlığını başlattı.

Mütevazi ve ibadete çok düşkün bir sahâbî olan Amr, Mekke fethi günü Hz. Peygamber’in Benî Kâ‘b kabilesine verdiği üç bayraktan birinin alemdarı idi. Kaynaklarda ölüm tarihiyle ilgili bir kayda rastlanmamıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 782-783, 789.

, IV, 36.

, II, 134; V, 293-294.

, II, 359.

, IV, 224-225.

Zehebî, Tecrîdü esmâʾi’ṣ-ṣaḥâbe, Kahire 1971, I, 207.

, IV, 630-632.

Ali Fehmi Câbiç, Ḥüsnü’ṣ-ṣıḥâbe fî şerḥi eşʿâri’ṣ-ṣaḥâbe, İstanbul 1324 r., I, 315-319.

, II, 268-269.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 91 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER