AMR b. SÂLİM

عمرو بن سالم
Müellif:
AMR b. SÂLİM
Müellif: MÜCTEBA UĞUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 10.07.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-salim
MÜCTEBA UĞUR, "AMR b. SÂLİM", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-salim (10.07.2020).
Kopyalama metni
Şair Küseyyir Azze’nin akrabası olan Amr’ın ne zaman müslüman olduğu bilinmemektedir. Hudeybiye Antlaşması’ndan dönerken Hz. Peygamber’e bir koyun ve bir deve hediye ederek onun duasını aldı.

Kinâne kabilesinden Enes b. Züneym, müslüman olmadan önce Hz. Peygamber’i hicveden şiirler söylemiş, onu dinleyenlerden Huzâalı bir genç dayanamayıp Enes’in başını yarmıştı. Kinâne kabilesinin dostu olan Kureyşli müşrikler bu olay üzerine müslümanların tarafını tutan Huzâa kabilesine baskın yaptılar ve böylece Hudeybiye Antlaşması’nı bozmuş oldular. Bunun üzerine Amr b. Sâlim kırk kişilik bir heyetle Medine’ye geldi. Resûlullah’ın huzuruna çıkarak kabilesinin uğradığı baskını okuduğu uzun bir recez*le ona anlattı. Olaya son derece üzülen Hz. Peygamber kendilerine yardım edeceğini söyleyerek Mekke fethiyle sonuçlanan savaş hazırlığını başlattı.

Mütevazi ve ibadete çok düşkün bir sahâbî olan Amr, Mekke fethi günü Hz. Peygamber’in Benî Kâ‘b kabilesine verdiği üç bayraktan birinin alemdarı idi. Kaynaklarda ölüm tarihiyle ilgili bir kayda rastlanmamıştır.

BİBLİYOGRAFYA
Vâkıdî, el-Meġāzî, II, 782-783, 789; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, 36; İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳāt, II, 134; V, 293-294; İbn Abdülber, el-İstîʿâb, II, 359; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe, IV, 224-225; Zehebî, Tecrîdü esmâʾi’ṣ-ṣaḥâbe, Kahire 1971, I, 207; İbn Hacer, el-İṣâbe (Bicâvî), IV, 630-632; Ali Fehmi Câbic, Ḥüsnü’ṣ-ṣaḥâbe, İstanbul 1324, I, 315-319; Sezgin, GAS, II, 268-269.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul'da basılan 3. cildinde, 91 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER