AMRE bint MES‘ÛD - TDV İslâm Ansiklopedisi

AMRE bint MES‘ÛD

عمرة بنت مسعود
AMRE bint MES‘ÛD
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 29.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/amre-bint-mesud
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "AMRE bint MES‘ÛD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amre-bint-mesud (29.05.2024).
Kopyalama metni

Ensarın ileri gelen reislerinden Sa‘d b. Ubâde’nin annesidir. Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden hemen sonra ona biat etti. Hicretin 5. yılında oğlu Sa‘d Hz. Peygamber’le birlikte Dûmetülcendel Gazvesi’ndeyken Medine’de vefat etti. Sa‘d yanında olmadığı için, çok arzu etmesine rağmen, vefatından önce kendi adına herhangi bir hayır yapılmasını vasiyet edemedi. Amre’nin vefatından bir ay sonra seferden dönen Hz. Peygamber kabrine giderek cenaze namazını kıldı (bk. Tirmizî, “Cenâʾiz”, 47).

Sa‘d b. Ubâde, annesinin vefat etmeden önce hayır yapmak istediğini öğrenince Hz. Peygamber’e giderek durumu arzetti ve annesi adına bir vakıf kurup kuramayacağını sordu. Hz. Peygamber’in müsbet cevap vermesi üzerine en üstün hayrın ne olduğunu sordu; “Su akıtmak” cevabını alınca bir kuyu kazdırarak annesi adına vakfetti. Sa‘d b. Ubâde’nin annesi adına bir bostan vakfettiği (bk. Buhârî, “Veṣâyâ”, 15), onun hayatta iken yerine getiremediği bir adağını Hz. Peygamber’in iznini aldıktan sonra köle âzat ederek yerine getirdiği de (bk. Nesâî, “Veṣâyâ”, 8) rivayet edilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, VI, 7, 51.

Buhârî, “Veṣâyâ”, 15.

Tirmizî, “Cenâʾiz”, 47.

Nesâî, “Veṣâyâ”, 8.

, III, 614-615; VIII, 451.

, VII, 204.

, IV, 367.

M. Âsım Köksal, İslâm Tarihi: Hz. Muhammed (a.s.) ve İslâmiyet, Medine Devri, İstanbul 1981, V, 12-13.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 96 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER