ARAZBAR-BÛSELİK - TDV İslâm Ansiklopedisi

ARAZBAR-BÛSELİK

ARAZBAR-BÛSELİK
Müellif: CİNUÇEN TANRIKORUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 15.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/arazbar-buselik
CİNUÇEN TANRIKORUR, "ARAZBAR-BÛSELİK", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/arazbar-buselik (15.07.2024).
Kopyalama metni

III. Selim tarafından terkip edilmiştir. Dizisi, arazbar makamı seyrine bûselik dörtlü veya beşlisinin eklenmesinden meydana gelir. Nota yazımında donanımına, karar kalıbı olan bûseliğin gereği olarak hiçbir ârıza konmamalıdır. Makamın güçlüleri gerdâniye, dik-hisar ve çârgâh perdeleri, durağı dügâh perdesidir. Çoğunlukla dik-hisarda segâh makamı, çârgâhta nikriz makamı çeşnisiyle karar verilir. Seyri inicidir.

Arazbar-bûselik makamına örnek olarak Zeki Mehmed Ağa’nın ağır düyek usûlündeki peşrevi, Suyolcuzâde Sâlih Efendi’nin ağır çenber usûlündeki “Zahmdâr-ı hayretim, dâğımla yârem bağlarım” mısraı ile başlayan bestesi ile Hacı Sâdullah Ağa’nın “Al gönlümü âyîne-i ma‘nâdır bu” mısraı ile başlayan yürük semâisi gösterilebilir.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 223-224; IV, 260.

, s. 115-116.

, s. 152, 622.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 342 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER