ARAZBAR-BÛSELİK

ARAZBAR-BÛSELİK
Müellif: CİNUÇEN TANRIKORUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 15.08.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/arazbar-buselik
CİNUÇEN TANRIKORUR, "ARAZBAR-BÛSELİK", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/arazbar-buselik (15.08.2020).
Kopyalama metni
III. Selim tarafından terkip edilmiştir. Dizisi, arazbar makamı seyrine bûselik dörtlü veya beşlisinin eklenmesinden meydana gelir. Nota yazımında donanımına, karar kalıbı olan bûseliğin gereği olarak hiçbir ârıza konmamalıdır. Makamın güçlüleri gerdâniye, dik-hisar ve çârgâh perdeleri, durağı dügâh perdesidir. Çoğunlukla dik-hisarda segâh makamı, çârgâhta nikriz makamı çeşnisiyle karar verilir. Seyri inicidir.

Arazbar-bûselik makamına örnek olarak Zeki Mehmed Ağa’nın ağır düyek usûlündeki peşrevi, Suyolcuzâde Sâlih Efendi’nin ağır çenber usûlündeki “Zahmdâr-ı hayretim, dâğımla yârem bağlarım” mısraı ile başlayan bestesi ile Hacı Sâdullah Ağa’nın “Al gönlümü âyîne-i ma‘nâdır bu” mısraı ile başlayan yürük semâisi gösterilebilir.

BİBLİYOGRAFYA
, I, 223-224; IV, 260; , s. 115-116; , s. 152, 622.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul'da basılan 3. cildinde, 342 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER