ARFECE b. HERSEME - TDV İslâm Ansiklopedisi

ARFECE b. HERSEME

عرفجة بن هرثمة
Müellif:
ARFECE b. HERSEME
Müellif: AHMET ÖNKAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 15.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/arfece-b-herseme
AHMET ÖNKAL, "ARFECE b. HERSEME", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/arfece-b-herseme (15.04.2024).
Kopyalama metni

Ezd kabilesinin Bârık koluna mensuptur. Câhiliye döneminde bir kan davasından dolayı kabilesinden ayrılıp Yemen bölgesinde yaşayan Becîle kabilesi arasına yerleşti ve orada çok itibar kazandı. Rivayetlerde, Becîle halkı içerisinde İslâmiyet’i ilk kabul eden ve ilk hicret edenlerden biri olduğu kaydedilmekle beraber bu konuda başka bilgi verilmemekte, hatta Hz. Peygamber’le görüştüğü dahi zikredilmemektedir. Daha çok Hz. Ebû Bekir’in halifeliğinden itibaren adı duyulmaya başladı. Ridde olayları (11/632) sebebiyle hazırlanan ordulardan birinin başında Mehre ve Uman bölgesine gitti, orada sükûneti sağlamayı başardı. Hz. Ömer Irak’taki birliklere takviye kuvveti gönderirken Becîle kabilesinin reisi Arfece’yi Becîleli birliklere kumandan tayin etmek isteyince kabile mensupları buna itiraz ederek kendilerinden birinin kumandan olmasını istediler. Hz. Ömer de ihtilâfa meydan vermemek için onu kendi kabilesi olan Ezdli birliklere kumandan tayin etti. Arfece ayrıca çeşitli zamanlarda İslâm süvari birliklerinin kumandanlığına getirildi. Irak-İran cephesinde Büveyb, Tikrît, Musul ve Ahvaz bölgelerinin fetihlerine katıldı. Kādisiye Savaşı öncesinde İran orduları kumandanı Rüstem’e gönderilen elçi heyeti arasında yer aldı. 637 yılında Musul’un fethinden sonra Halife Ömer tarafından şehrin maliye işlerinin başına getirildi. Hz. Osman döneminde aynı bölgenin valiliğine tayin edilen Arfece, bu görevi sırasında Fars çevresinde çıkan ayaklanmaları bastırmak için seferler tertip etti.

Daha sonraki tarihlerde adından hiç söz edilmeyen bu cömert, zeki ve üstün kabiliyetli sahâbînin Hz. Osman döneminde (644-656) vefat ettiği tahmin edilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 142-143, 144.

, III, 314-316, 362-363, ayrıca bk. İndeks.

, IV, 23-24.

a.mlf., , II, 346, 373, 444, 486, 523-524, 526, 539, 546.

, II, 474-475.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 354 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER