ARSAL, Sadri Maksudi - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ARSAL, Sadri Maksudi ile İLİŞKİLİ MADDELER

Katıldığı faaliyet
MÜSLÜMAN KONGRELERİ
Rusya Türkleri’nin 1905-1917 yılları arasında dinî, siyasî ve içtimaî haklar elde etmek amacıyla düzenledikleri toplantılar.
1917 Rus İhtilali sonrasında Cumhurbaşkanlığını yaptığı özerk bölge
TATARİSTAN
Rusya Federasyonu’na bağlı özerk devlet.
Rusya Türkleri'nin siyasi birliği için birlikte çalıştığı isimlerden
İDİLLİ, Muhammed Ayaz İshakî
İdil-Ural Türkleri’nin millî uyanış ve kurtuluş mücadelesi öncülerinden, gazeteci-yazar.
Kırım’da tanıştığı isim
GASPIRALI, İsmâil Bey
Kırımlı fikir adamı, eğitimci ve yayıncı.
Paris’te tanıştığı isimlerden
AKÇURA, Yusuf
Türk siyaset adamı, tarihçi ve yazar.
Paris’te tanıştığı isimlerden
BEYATLI, Yahya Kemal
Türk şairi ve nesir yazarı.
Kendisini Türkiye’ye davet eden isim
TANRIÖVER, Hamdullah Suphi
Hatip, şair ve yazar.
Kuruluşuna fikri olarak öncülük ettiği kurum
TÜRK TARİH KURUMU
Türk tarihini araştırmak üzere oluşturulan kurum.
Bir dönem heyet üyesi olarak görev yaptığı dernek
TÜRK OCAĞI
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde Türkçülüğü savunan dernek.
Yazılarının yayımlandığı dergi
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Tarih kavrayışını eleştirdiği isim
TOGAN, Ahmet Zeki Velidi
Türk tarihçisi.
Dil ve tarih konusunda ortak yaklaşımlar sergilediği devlet adamı
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Türk Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.
Çağdaşı
TAYMAS, Abdullah Battal
Kazan Türkleri’nden bilim ve siyaset adamı, gazeteci, yazar.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER