ARSLANAĞA KÖPRÜSÜ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ARSLANAĞA KÖPRÜSÜ

Müellif:
ARSLANAĞA KÖPRÜSÜ
Müellif: SEMAVİ EYİCE
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 18.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/arslanaga-koprusu
SEMAVİ EYİCE, "ARSLANAĞA KÖPRÜSÜ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/arslanaga-koprusu (18.07.2024).
Kopyalama metni

Dubrovnik (Ragusa) doğusunda Trebinye’de aynı adı taşıyan nehrin üzerinde inşa edilen bu köprü 981’de (1573-74) Sokullu Mehmed Paşa vakfı olarak yapılmış, fakat halk arasında Arslanağa (veya Bey) Köprüsü adıyla tanınmıştır. Köprü, nehirde bir elektrik santrali yapılması sebebiyle 1970-1972 yıllarında taşları birer birer sökülerek 3,5 km. batıda aynı su üzerinde yeniden kurulmuştur.

92.25 m. uzunluğunda olan bu dört gözlü köprünün en büyük gözü 18,60 m. açıklığında, diğer gözler ise 9 m., 8,95 m. ve 17,66 m. açıklığındadır. Küçük gözler üst üste çift kemerlidir. Arslanağa-Sokullu Mehmed Paşa Köprüsü Osmanlı devri Türk yapı sanatının Rumeli’deki en güzel ve en değerli eserlerindendir.


BİBLİYOGRAFYA

Džemal Čelić – Mehmed Mujezinović, Stari Mostovi u Bosni i Hercegovini, Beograd 1968, s. 241-249, 267-269.

Džemal Čelić, Arslanagiča Most, Trebinje 1972.

Cevdet Çulpan, Türk Taş Köprüleri, Ankara 1975, s. 166-167.

Ayverdi, Avrupa’da Osmanlı Mimârî Eserleri II, s. 467.

a.mlf., “Yugoslavya’da Türk Âbideleri”, , sy. 3 (1956), s. 184.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 403 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER