ARSLAN b. YÂKUB - TDV İslâm Ansiklopedisi

ARSLAN b. YÂKUB

bk. ŞEYH ARSLÂN
Tevhide dair risâlesiyle tanınan Türk asıllı sûfî.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER