ÂŞIK EDEBİYATI - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ÂŞIK EDEBİYATI ile İLİŞKİLİ MADDELER

ÂŞIK
Kendisinin veya başkalarının şiirlerini saz eşliğinde çalıp söyleyen ve halk hikâyeleri anlatan saz şairi.
OZAN
İrticâlen şiir söyleyebilen saz şairi, âşık.
ÂŞIK MÛSİKİSİ
Âşık adı verilen saz şairlerinin icra ettikleri mûsiki.
Muhtevasıyla ilgili edebiyat geleneği
HALK EDEBİYATI
Halkın edebî zevkini karşılamak üzere sözlü olarak ortaya konan, kendine has bir dile ve üslûba sahip edebiyat kolu.
Müstakil bir alan olarak tanımlanmasında öne çıkan isim
MEHMED FUAD KÖPRÜLÜ
Türk edebiyatı tarihçiliğinin ilmî kurucusu, Türkoloji’de yeni ufuklar açmış ilim otoritesi, edip, yazar, siyaset ve devlet adamı.
Nazım şekillerinden
KOŞMA
Şekil, konu ve ezgi özellikleri bulunan ve Türk halk edebiyatında en çok kullanılan nazım şekli.
Nazım şekillerinden
SEMÂİ
Âşık edebiyatında bir nazım şekli.
Nazım türlerinden
AĞIT
Ölen kişinin ardından nağme ile terennüm edilen sözler; yas törenlerinde söylenen şiir, şarkı ve türküler.
Nazım türlerinden
DESTAN
Toplumu derinden etkileyen tarihî ve sosyal olayları anlatan uzun manzum hikâye.
Nazım türlerinden
MUAMMA
Mesaj gizleme ve çözme yöntemleriyle klasik Arap, Fars ve Türk şiirinde içine isim gizlenmiş beyit ve kıtaları ifade eden bir terim.
Nazım ve nesir türlerinden
HİKÂYE
Yalın bir olayın çevresinde kişilerin ilişkilerini anlatma esasına dayanan edebî tür.
Şairlerinden
KÖROĞLU
Balkanlar’dan Doğu Türkistan’a, Güneybatı Anadolu’dan Sibirya’ya kadar uzanan Türk dünyasında hikâyeleri anlatılan ve okunan tarihî şahsiyet.
Şairlerinden
KAYIKÇI KUL MUSTAFA
XVII. yüzyıl Türk saz şairi.
Şairlerinden
KARACAOĞLAN
Ünlü saz şairi.
Şairlerinden
ÂŞIK ÖMER
Türk saz şairi.
Şairlerinden
ERZURUMLU EMRAH
Türk saz şairi.
Şairlerinden
DADALOĞLU
Türk saz şairi.
Şairlerinden
SEYRÂNÎ
Türk saz şairi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER