AVN b. ABDULLAH - TDV İslâm Ansiklopedisi

AVN b. ABDULLAH

عون بن عبد الله
AVN b. ABDULLAH
Müellif: HASAN KÂMİL YILMAZ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 26.09.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/avn-b-abdullah
HASAN KÂMİL YILMAZ, "AVN b. ABDULLAH", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/avn-b-abdullah (26.09.2023).
Kopyalama metni

Aslen Medineli olup Medine’nin yedi meşhur fakihinden (fukahâ-yi seb‘a) Ubeydullah b. Abdullah’ın kardeşidir. Medine’den Kûfe’ye hicret ederek orada ibadet ve takvâsıyla tanındı. Bir ara Mürcie mezhebinin görüşlerini benimsediyse de sonradan vazgeçti. Halife Ömer b. Abdülazîz’in ilgisine mazhar olarak onunla sohbetlerde bulundu. Kaynaklarda, zenginlerle düşüp kalmaktan çok fakirlere yakın olmayı tercih ettiği rivayet edilen Avn’ın 20.000 dirhemden fazla olan servetini fakirlere dağıttığı nakledilir.

Rivayetleri Müslim’in Ṣaḥîḥ’i ile dört meşhur Sünen’de yer alan Avn, babası Abdullah, kardeşi Ubeydullah, Saîd b. Müseyyeb, İbn Abbas ve Ebû Hüreyre gibi âlimlerden hadis rivayet etmiştir. Onun Hz. Âişe ile Ebû Hüreyre’den olan rivayetlerinin mürsel olduğu söylenmektedir. İshak b. Yezîd el-Hüzelî, Mis‘ar b. Kidâm gibi âlimler de kendisinden rivayette bulunmuşlardır.


BİBLİYOGRAFYA

, VI, 313.

, VII, 13-14.

, IV, 240-272.

, III, 100-104.

, II, 41.

, V, 103-105.

, VIII, 171.

, I, 36.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 4. cildinde, 123 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER